Alvinol Bevonatrendszer

Elsősorban könnyű- és színesfémek (alumínium, sárga- és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) és fa felületek bevonására alkalmas, de előnyösen alkalmazható acélfelületek bevonására is. Az ALVINOL termékek bevonata fényálló, víz, olaj, lúg, só és ezek oldatainak tartósan ellenáll. Bevonatuk időjárásálló.

Kiszerelés: 25 l

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Különleges akril ,vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Az alapozó festék inhibitív hatású pigmentet is tartalmaz.

BTO 2430125000

Választék:

ALVINOL alapozó szürke 200

ALVINOL alapozó vörös 800

ALVINOL zománc piros RAL 3000

ALVINOL zománc fekete RAL 9004 matt

ALVINOL színtelen lakk 001

A választék előzetes megállapodás alapján fényességi fokozat és RAL szín vonatkozásában bővíthető.

Alkalmazási terület: Elsősorban könnyű- és színesfémek (alumínium, sárga- és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) és fa felületek bevonására alkalmas, de előnyösen alkalmazható acélfelületek bevonására is. Az ALVINOL termékek bevonata fényálló, víz, olaj, lúg, só és ezek oldatainak tartósan ellenáll. Bevonatuk időjárásálló. Előnyösen alkalmazható alumínium- és könnyűfém-szerkezetek, burkolóelemek (pl. épülethomlokzat) festésére. Kiválóan alkalmas fa csónakok külső vízálló bevonására. Felvitele: egy rétegben hígítva beimpregnálva a fába, majd két hígítatlan rétegben átvonva. Rugalmas vízálló és vízzáró bevonatot ad. Csak külső víznyomás ellen biztosít vízzárást, negatív víznyomás esetében felhólyagosodik.

Minőségi jellemzők:

a.) ALVINOL ALAPOZÓ

Külső színes, homogén eloszlású szuszpenziók
Kifolyási idő 20 oC-on, (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 120-150 s
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on, 2 óra min. 65%
Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993) max. 40 µm
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), 20 oC-on, max.
1. fokozat 30 perc
6. fokozat 24 óra
Bevonat külseje egyenletes, szemcsementes, matt
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), (könnyű- és színesfém, valamint acélfelületen) 0 fokozat
Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) min. 5 mm
Keménység ingás módszerrel (MSZ 9640/4:1982) min. 40%

b.) ALVINOL ZOMÁNCOK és LAKK

Külső színes, homogén eloszlású szuszpenziók
Kifolyási idő 20 oC-on, (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 80 s
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on, 2 óra min. 55%
Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993) max. 30 µm
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), 20 oC-on
1. fokozat max. 30 perc
6. fokozat max. 24 óra
Átfesthetőség a 2. réteggel (MSZ 9650/24:1979), 20 oC-on 2-5 óra a felhordás módjától függően
Bevonat külseje egyenletes, szemcsementes, selyemfényű
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), könnyű- és színesfémen, valamint acélfelületen, ill. alapozón 0 fokozat
Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) min. 7 mm
Keménység ingás módszerrel (MSZ 9640/4:1982) min. 30%
Ellenállóképesség, 20 oC-on vízben, 24 órán át tartó bemerítés után a bevonat változatlan
Asványolajban, 15 napig tartó bemerítés után a bevonat változatlan
3%-os nátronlúg-oldatban, 15 napig tartó bemerítés után a bevonat változatlan
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 6-10 m2/kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 szerint tárolva, gyártástól számított 5 évig.

Csomagolás: 25 l-es ónozott acéllemez kannában.

Alkalmazás: Az ALVINOL felhordása előtt az acélfelületek oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. A könnyű- és színesfém-felületek csak zsírtalanítást igényelnek, nem szükséges bevonásuk ALVINOL ALAPOZÓ-val, mert ezeken a felületeken az ALVINOL zománcfestékek közvetlenül is jól tapadnak.

Az ALVINOL ALAPOZÓ-val bevont felületeken az ALVINOL zománcfestékek közvetlenül is jól tapadnak. Az ALVINOL ALAPZÓ-val bevont felületre az ALVINOL zománcfestéket általában két-három rétegben alkalmazzák. Az száraz rétegvastagság beltéren legalább 60 – 80 µm, kültéren min. 120 µm legyen. Az egyes rétegek felhordása között kb. 5 óra száradási időt kell biztosítani.

Az ALVINOL termékek felvitele mártással, ecseteléssel és szórással egyaránt végezhető. A legcélszerűbb felhordási mód az „airless” szórás.

Hígítás: Izofix hígító 513-mal.

Tűzvédelmi előírás: II. tűz és robbanásveszélyes.

Veszélyes anyagtartalom: 1-2% xilol, 1-metoxi-2-propilacetát 20 %, izobutilacetát 15-18 %

VOC tartalom: a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz 

Figyelmeztető  mondatok:

                H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H 319 Súlyos szemirritációt okoz.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.   

                P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

                P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

 

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.