Dunaplaszt Rapid alapozó és zománc

Acél, tűzihorganyzott acél.aluminium felületek alapozó és átvonó festésére alkalmazhatók, elsősorban olyan esetekben, ahol a gyors száradás elvárás, mind kültéri, mind beltéri igénybevétel esetén. A DUNAPLASZT Rapid Alapozó és Zománc bevonata az időjárás behatásainak tartósan ellenáll.

Kiszerelés: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l
Adatlapok:

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Különleges alkidműgyanta kombináció kötőanyagot, korróziógátló és színező pigmenteket, valamint adalékanyagokat tartalmazó zománcfesték.

Választék:

DUNAPLASZT Rapid Alapozó és Zománcok selyemfényű változatban készülnek, igény szerinti színekben.

Alkalmazási terület: Acél, tűzihorganyzott acél.aluminium felületek alapozó és átvonó festésére alkalmazhatók, elsősorban olyan esetekben, ahol a gyors száradás elvárás, mind kültéri, mind beltéri igénybevétel esetén. A DUNAPLASZT Rapid Alapozó és Zománc bevonata az időjárás behatásainak tartósan ellenáll. Ecsettel, sűrített levegős pisztollyal könnyen felhordhatók, kiválóan terülnek, rugalmas, kemény, tetszetős bevonatot adnak.

Minőségi jellemzők:

Külső színes, homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 100 s
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on 2 óra min. 58%
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 20 oC-on 1,2-1,3 g/cm3
Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993) max. 10 µm
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993)
1. fokozat max. 20 perc
5. fokozat max. 16 óra
Átfesthetőség (MSZ 9640/24:1979) 20 oC-on a felhordást követően 1órán belül
Bevonat külseje egyenletes, selyemfényű, szemcsementes
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Rugalmasság hajlítással (MSZ 9640/5:1987) max. 3 mm
Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) min. 7 mm
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 10 m2/l/60µm

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 3 évig

Csomagolás: 0,25, 0,75 és 2,5 literes ónozott acéllemez dobozban és 25 literes ónozott acéllemez kannában.

Alkalmazás: A DUNAPLASZT Rapid Alapozó és Zománcot acélfelületekre két rétegben javasoljuk felhordani. Az egyes rétegek felhordása között kb. 1 óra 20 oC száradási időt kell biztosítani. Az alaposan felkevert festéket 20% Izofix hígító 513-al kell az alkalmazott felhordási technológiának megfelelő konzisztenciára hígítani.

Az DUNAPLASZT Rapid Alapozó és Zománc acélfelületekre ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással vihető fel.

Hígítás: Izofix hígító 513-al

Veszélyes anyagtartalom: 25 % Xilol

6 % Etilbenzol

14% 1-metoxi-2-propilacetát

VOC tartalom: a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz

Figyelmeztető  mondatok:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 

H315 Bőrirritáló hatású.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.    

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható. 

P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/országos előírásnak megfelelően.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.