Horgepál cinkporos alapozó

Kültéri acélszerkezetek (pl. hidak, távvezeték-oszlopok, daruk, járművek) és egyéb acélfelületek korrózióvédelmére használatosak.

Kiszerelés: 10 kg

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Epoxizsírsavészter alapú, cinkport és különleges adalékanyagokat tartalmazó, egy komponenses alapozó festék.

BTO 2430129911

Választék:

HORGEPÁL CINKOROS ALAPOZÓ 900

Alkalmazási terület: Kültéri acélszerkezetek (pl. hidak, távvezeték-oszlopok, daruk, járművek) és egyéb acélfelületek korrózióvédelmére használatosak.

Alkalmazásuk esetén, a szerkezeti anyagon további mechanikai műveletek (vágás, hajlítás stb.) a bevonat károsodása nélkül végezhetők, így kiválóan alkalmasak műhelyalapozóként (Shop-Primer).

Elsősorban ecseteléssel célszerű a felhordásuk, szükség szerint azonban pneumatikus vagy „airless” szórással is felvihetők.

Minőségi jellemzők:

HORGEPÁL CINKPOROS ALAPOZÓ

– Külső: szürke színű, sűrű, homogén eloszlású szuszpenziók

– Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994)

mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve, s, min: 100

– Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992)

105 oC-on 2 óra, %, min: 90

– Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993), µm, max: 30

– Fémcink-tartalom, nem illó anyagra számolva, % min: 90

– Hígíthatóság (MSZ 9650/7:1988),

HORGEPÁL HÍGÍTÓ 406-tal, %, max: 15

– Száradási idő, (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on, max.

1.fokozat, perc: 15

5.fokozat, óra: 24

– Bevonat külseje: egyenletes, szemcsementes, matt

– Átvonhatóság (MSZ 9650/24:1979), 20 oC-on, az átvonásra

alkalmazott termék típusától függően, óra: 24-28

– Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), fokozat:  0

– Rugalmasság, hajlítással (MSZ 9640/5:1987) mm, max: 20

– Hegeszthetőség: max. 20 µm vastagságban bevont  acéllemezek ponthegesztéssel egymáshoz hegeszthetők. Felhordás után,  max. 5 percen át szobahőmérsékleten szárítva, a ponthegesztett sávon kívül 2-3 mm szélességben engedhető csak meg a bevonat elváltozása.

– Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 20 µm rétegvastagság esetén………..8 m2/kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, mindkét termékre vonatkozóan a gyártástól számított 12 hónap.

Csomagolás: A termék ónozott acéllemez dobozban (nettó 10 kg)

Alkalmazás: Az alapozókat használat előtt fel kell keverni. A felhordásra alkalmas konzisztencia beállítására max. 15% HORGEPÁL Katalizátor oldat szolgál. Az ecsetelési konzisztenciára való hígításhoz kb. 5%, a szórásra alkalmas konzisztencia beállításához kb. 10% katalizátor oldat szükséges. (A hígított terméknél 16 órai tárolás során felkeverhető üledék képződhet. A felhígított alapozók, teletöltött és légmentesen zárt edényben, 16 órán belül nem bőrösödhetnek.)

Figyelem: A HORGEPÁL katalizátor oldat tartalmazza a száradáshoz szükséges katalizátort, ezért minimum 5%-os alkalmazása kötelező!

Az alapozók csak szemcseszórással oxidmentesített és zsírtalanított acélfelületre hordhatók fel. A fémtiszta, portalanított, száraz acélfelületet, a felület-előkészítést követően azonnal be kell az alapozó festékkel vonni. Kémiailag előkezelt (pl. foszfátozott) acélfelületen nem alkalmazhatók.

A cinkporos alapozókat általában 30 – 40 µm vastag rétegben elégséges felhordani, ponthegesztés esetén azonban csak max. 20 µm rétegvastagságban szabad alkalmazni. Kültéri igénybevétel esetén két réteg felvitele ajánlatos, min. 24 óra száradási idő közbeiktatásával.

Az alapozott acélfelület szobahőmérsékleten, a felvitelt követő 24 – 28 óra elteltével festhető át, az átvonásra alkalmazott termék típusától függően. Átvonásra a legkülönbözőbb kötőanyagú festékek alkalmazhatók, ilyenek a klórkaucsuk alapú, a kétkomponenses poliuretán, a kétkomponenses akril-izocianát festékek (pl. Neolux 2K akril zománc, Metallux zománc, stb.).

Airless szórás irányadó adatai

Anyagnyomás a fúvókánál         15 Mpa(150kp/cm², 2100 psi).

Fúvókaméret                            0,33 – 0,46 mm (0,013 – 0,018”)

Szórásszög                              40 – 80°

Szűrő                                       Ellenőrizzük a szűrők tisztaságát.

Hígítás: Max. 15% HORGEPÁL katalizátor oldattal.

Tűzvédelmi előírás: A III. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom:        3 % xilol, 4% lakkbenzin, 84 % cinkpor

VOC tartalom: a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz

Figyelmeztető  mondatok:

H 261 Vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat bocsát ki.

H 332 Belélegezve ártalmas.

H 410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 210 Hőtől/ szikrától/nyílt lángtól/…/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P 280 Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P 501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi / országos előírásnak megfelelően.

P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.