Szuprén H Aqua üvegfesték

Alkalmas üveg és mázas kerámia felületek festésére. Kül- és beltéri igénybevételre egyaránt alkalmas. Vízzel hígítva, pneumatikus szórással, a fényes változatok mártással is felhordhatók.

Kiszerelés: 18 kg

Felépítés: Vízzel hígítható, különleges műgyanta és melaminműgyanta kötőanyagot, oldódó színezéket, adalékanyagokat és tapadásjavítót tartalmazó, hőre keményedő zománcfestékek.

BTO 2430110000

Választék:

SZUPRÉN H AQUA színtelen fényes lakk

SZUPRÉN H AQUA színtelen matt lakk

SZUPRÉN H AQUA piros, sárga, kék, fekete, transzparens színek matt és fényes választékban megrendelhetők

SZUPRÉN H AQUA tapadásjavító üveghez

Alkalmazási terület: Alkalmas üveg és mázas kerámia felületek festésére. Kül- és beltéri igénybevételre egyaránt alkalmas. Vízzel hígítva, pneumatikus szórással, a fényes változatok mártással is felhordhatók. A beégetett bevonat huzamosabb hőigénybevételnek (max. 120 oC) is megfelel. A termék alkalmas izzólámpák (max. 25 Watt) külső festésére is.
A végleges tapadása üvegen, csak a beégetést követő 72 órában alakul ki a speciális tapadásjavító hatására.

Minőségi jellemzők:

Külső homogén eloszlás szuszpenziók ill. oldat
Kifolyási idő (MSZ EN 535:1994) 20 oC-on, mérőpohár
Φ 4 mm-rel mérve
min. 25 s
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on, 2 óra min. 30-40%
Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993) max. 20 µm
pH érték 8 – 9,5
Beégetési idő (konvekciós kemencében, tárgyhőmérséklet oC)
120 oC-on 8 perc
150 oC-on 7 perc
180 oC-on 5 perc
Bevonat külseje beégetés és 48 óra (20 oC-on) kondicionálás után fényes, egyenletes, vagy matt
Tapadás üvegen (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Ceruza keménység (MSZ 9640/2:1989) 2H
Főzéspróba, vízben (100 oC / 30 perc) leválás nem megengedett
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 60 µm rétegvastagságban 7 – 8 m²/kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónapig.

Csomagolás: 18 kg-os kiszerelésben, ill. igény szerint más kiszerelésű PE vödörben.

Alkalmazás:
Felület előkészítés:
A festendő üveg ill. mázas kerámia felületet vizes zsírtalanító szerrel kell lemosni, majd tiszta vízzel kell öblíteni és vízmentesre szárítani.

A SZUPRÉN H AQUA üvegfestékbe, alkalmazás előtt kell bekeverni a tapadásjavítót, 100 tömegrész festék: 2 tömegrész Tapadásjavító arányban. Mindig csak annyi festéket keverünk össze tapadásjavítóval, amennyit 48 óra alatt felhasználnak.

Hígítás: A festéket max. 15oNK keménységű csapvízzel kell hígítani a rendelkezésre álló szórástechnikának megfelelően.

Megnevezés Hígítás /%/
Szuprén H Alaplakk Met. sf. lakk 5,9% 20
Szuprén H Bögrelakk 20
Szuprén H matt fekete 5,9% 10
Szuprén H Üvegfesték zöld 45

Célszerű finom porlasztással felhordani a megfolyás kiküszöbölése érdekében. Az alkalmazandó rétegvastagság max. 40 µm, e fölött már fennáll a beégetés során a bevonat kihabosodásának veszélye. A szórás után a bevonatot 20 oC-on 10 – 30 percig szikkasztani kell. A szikkasztási idő csökkenthető, intenzív légmozgás alkalmazásával (elszívás, huzat).

A beégetésnél figyelembe kell venni a festendő üvegtárgyak hő-kapacitását (pl. italosüvegek teljes beégetési ideje konvekciós kemencében 180 oC-on 20 perc). Térhálósodási idő tárgyhőmérséklet 120 C 10 perc. A beégett bevonat két nap után tehető ki igénybevételnek, ugyanis a tapadásjavító ennyi idő alatt fejti ki hatását. A beégetés idejét az adott kemencéhez és munkadarabhoz kell külön beállítani.

A beégetés megfelelőségének ellenőrzése:

1. módszer: A még meleg bevonat körömmel már nem karcolható, kemény.

2. módszer: A beégetett és kihűtött bevonat xilolos ruhával megdörzsölve, nem oldódhat, és nem válhat tapadóssá.

A SZUPRÉN H AQUA üvegfesték használata után a munkaeszközöket azonnal vízzel el kell mosni.

15 oC tárgyi és környezeti hőmérséklet alatt nem használható!

Tárolás: Előfordulhat, elsősorban hosszabb ideig tartó tárolás vagy 25-35 oC hőmérsékletű helyiségben történő raktározás következtében, hogy a pH-értéke 7,0 alá csökken, ez esetben azt vizes ammónium-hidroxiddal 8 – 9,5 pH értékhatárok közé kell beállítani.

Hígítás: Desztillált vagy ionmentesített vízzel, ill. max. 15 oNK csapvízzel.

Tűzvédelmi előírás: A III. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom:        ca.4 % butilglikol (EINECS: 203-905-0),

ca.2 % izobutanol (EINECS: 201-148-0),

ca.4 % butildiglikol (EINECS: 203-961-6)

VOC tartalom: a termék legfeljebb 140 g/l VOC-t tartalmaz

Megnevezés VOC tartalom /g/l/
Szuprén H Alaplakk Met. sf. lakk 5,9% 130
Szuprén H Bögrelakk 130
Szuprén H matt fekete 5,9% 130
Szuprén H Üvegfesték zöld 130

Figyelmeztető mondatok:

H 332 Belélegezve ártalmas.

H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H 302 Lenyelve ártalmas.

H 319 Súlyos szemirritációt okoz

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.   

  P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.