Alvikorr Aerosol

Elsősorban könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) bevonására alkalmasak, de előnyösen alkalmazhatók acélfelületek bevonására is.

Kiszerelés: 400 ml
Adatlapok:

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.

 Választék:

ALVIKORR piros RAL 3000

ALVIKORR sárga RAL 1018

ALVIKORR szürke RAL 7001

ALVIKORR barna RAL 8017

ALVIKORR fehér RAL 9016

ALVIKORR fekete RAL 9005

ALVIKORR zöld RAL 6010

ALVIKORR kék RAL 5017

Alkalmazási terület: Elsősorban könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) bevonására alkalmasak, de előnyösen alkalmazhatók acélfelületek bevonására is. Az ALVIKORR termékek bevonata fényálló, víz, olaj, lúg, só és ezek oldatainak tartósan ellenáll. Bevonatuk időjárásálló. Előnyösen alkalmazhatók alumínium-és könnyűfém szerkezetek, burkolóelemek (pl. épülethomlokzat) festésére.

Minőségi jellemzők:

Külső színes homogén eloszlású szuszpenziók
Száradási idő 20 oC-on (MSZ ISO 1517:1993)
1. fokozat max. 30 perc
6. fokozat max. 24 óra
Átfesthetőség a második réteggel
(MSZ 9640/24:1979)
5 óra  20 oC
Bevonat külseje egyenletes, szemcsementes, selyemfényű
Tapadás könnyű- és színesfémen, valamint acél-felületen
(MSZ EN ISO 2409:1999)
0 fokozat
Rugalmasság Erichsen
(MSZ 9640/6:1987)
min. 7 mm
Keménység ingás módszerrel  (MSZ 9640/14:1982) min. 30%
Ellenállóképesség
Vízben 20 oC-on, 15 napig tartó bemerítés után  (MSZ 9640/11:1983) a bevonat változatlan
3%-os nátronlúg-oldatban 15 napig tartó bemerítés után  (MSZ 9640/14:1988) a bevonat változatlan
3%-os ecetsav-oldatban 24 órai bemerítés után  (MSZ 9640/14:1988) a bevonat változatlan

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 5 évig.

Csomagolás:400 ml palack

Alkalmazás: Az acélfelületeket oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. Futórozsdás acélfelületre, és olyan esetekben, amikor a rozsda eltávolítása nem volt megfelelő, Dunaplaszt Primer alkalmazása ajánlott.  A könnyű- és színesfém-felületek csak zsírtalanítást igényelnek. Az ALVIKORR zománcfestéket általában 2-3 rétegben alkalmazzák önmagában. A száraz rétegvastagság beltéren legalább 60-80 µm, kültéren min. 120 µm legyen. Az egyes rétegek felhordása között kb. 5 óra 20 oC száradási időt kell biztosítani.

Szórás 40 cm távolságból, a palack mozgatásával történik. A palackot használat előtt gondosan rázzuk fel oly módon, hogy a benne lévő golyó a festéket felkeverje. A szórás befejeztével fordítsuk szórófejjel lefelé a palackot és működtessük, amíg a hajtógáz átöblíti a szórófejet. Ha mégis beragadna, áztassuk nitro hígítóba. Maximum 40 ºC-on tárolható

Ha a festés 20 oC alatti hőmérsékleten történik, a száradási idő arányosan meghosszabbodik:

                0 oC-on 10 nap

                5 oC-on 5 nap

                20 oC-on 1 nap száradási időt kell biztosítani a teljes átkeményedéshez, és ez alatt az idő alatt nedvességtől óvjuk a bevonatot.

A termék -5 oC-ig alkalmazható, azonban a páralecsapódástól, és nedvességtől a bevonatot annak teljes megszáradásáig óvni kell.

 

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50ºC feletti hőmérsékletnek, napfénynek sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni tilos.

Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni!

Az aeroszolokba töltött hajtógáz propán-bután és dimetil-éter.

Tűzveszélyes aeroszol kategória 1.

 

Veszélyes anyagtartalom:, 1-metoxi-2-propilacetát 20 %, izobutilacetát 30 %,

VOC tartalom: a termék legfeljebb 840 g/l VOC-t tartalmaz

Kiadóság: Egy rétegben kb. 2,5 m2 felület festésére elegendő.

 

Figyelmeztető  mondatok:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre utaló mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS estén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 ºC /122ºF hőmérsékletet meghaladó hő..

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.