Alvikorr bevonatrendszer

Elsősorban könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) bevonására alkalmasak, de előnyösen alkalmazhatók acélfelületek bevonására is.

Kiszerelés: 0,25 l, 1 l, 2,5 l, 22 kg

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.
Választék:
ALVIKORR piros RAL 3000
ALVIKORR sárga RAL 1018
ALVIKORR szürke RAL 7001
ALVIKORR barna RAL 8017
ALVIKORR bronz 501
ALVIKORR szürke RAL 7001
ALVIKORR ezüst 900
ALVIKORR fehér RAL 9016
ALVIKORR fekete RAL 9005
ALVIKORR zöld RAL 6010
ALVIKORR kék RAL 5015
ALVIKORR kék RAL 5017 

A választék előzetes megállapodás alapján fényességi fokozat és RAL szín vonatkozásában bővíthető.

Grafit színek esetén beltéren 1 réteg, kültéren 2 réteg Alvikorr zománcfesték / pl. fekete RAL 9005 / használata javasolt..

Alkalmazási terület: elsősorban könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) bevonására alkalmasak, de előnyösen alkalmazhatók acélfelületek bevonására is. Az ALVIKORR termékek bevonata fényálló, víz, olaj, lúg, só és ezek oldatainak tartósan ellenáll. Bevonatuk időjárásálló. Előnyösen alkalmazhatók alumínium-és könnyűfém szerkezetek, burkolóelemek (pl. épülethomlokzat) festésére.

Minőségi jellemzők:

Külső színes homogén eloszlású szuszpenziók
Kifolyási idő 23 oC-on mérőpohár Φ 6 mm-rel mérve  (MSZ EN ISO 2431:2001) min. 60 s
Nem illó anyag tartalom 105 oC-on, 2 óra
(MSZ EN ISO 3251:2003)
min. 55%
Sűrűség (MSZ EN ISO 2811-1:2001) 1,1-1,4 kg/m3
Szemcsefinomság
(MSZ EN ISO 1524:2002)
20-30 µm
Száradási idő 20 oC-on (MSZ ISO 1517:1993)
1. fokozat max. 30 perc
6. fokozat max. 24 óra
Átfesthetőség a második réteggel
(MSZ 9640/24:1979)
5 óra  20 oC
Bevonat külseje egyenletes, szemcsementes, selyemfényű
Tapadás könnyű- és színesfémen, valamint acél-felületen
(MSZ EN ISO 2409:1999)
0 fokozat
Rugalmasság Erichsen
(MSZ 9640/6:1987)
min. 7 mm
Keménység ingás módszerrel  (MSZ 9640/14:1982) min. 30%
Kiadósság  (MSZ 9650/22:1989) 6 m2/kg/100µ
Ellenállóképesség
Vízben 20 oC-on, 15 napig tartó bemerítés után  (MSZ 9640/11:1983) a bevonat változatlan
Ásványolajban 15 napig tartó bemerítés után  (MSZ 9640/28:1988) a bevonat változatlan
3%-os nátronlúg-oldatban 15 napig tartó bemerítés után  (MSZ 9640/14:1988) a bevonat változatlan
3%-os ecetsav-oldatban 24 órai bemerítés után  (MSZ 9640/14:1988) a bevonat változatlan

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 5 évig.

Csomagolás:0,25 literes, 1 literes, 2,5 literes címkével ellátott ónozott patentdoboz, és 22 kg-os acél kanna.

Alkalmazás: Az acélfelületeket oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. A könnyű- és színesfém-felületek csak zsírtalanítást igényelnek. Az ALVIKORR zománcfestéket általában 2-3 rétegben alkalmazzák. A száraz rétegvastagság beltéren legalább 60-80 µm, kültéren min. 120 µm legyen. Az egyes rétegek felhordása között kb. 5 óra 20 oC száradási időt kell biztosítani.

Ha a festés 20 oC alatti hőmérsékleten történik, a száradási idő arányosan meghosszabbodik:
0 oC-on 10 nap
5 oC-on 5 nap száradási időt kell biztosítani, és ez alatt az idő alatt nedvesség, eső és párásság sem érheti a bevonatot.

A termék   -5 oC-ig alkalmazható, azonban a páralecsapódástól, és nedvességtől a teljes megszáradásáig óvni kell.

Az ALVIKORR termékek felvitele mártással, ecseteléssel és szórással egyaránt végezhető. A legcélszerűbb felhordási mód az “airless” szórás.

Hígítás: Nem szükséges, de IZOFIX Hígító 513-mal lehetséges.

Veszélyes anyagtartalom:, 1-metoxi-2-propilacetát 15 %, izobutilacetát 13 %,

VOC tartalom: a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz 

Figyelmeztető  mondatok:
                H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
                H 319 Súlyos szemirritációt okoz.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:
                P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.
                P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
                P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
                P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
                P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.
                P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.