Dunaplaszt Primer

Fémfelületek (acél, alumínium, horganyzott acél, ötvözött acél, réz felületek) kombinált hatású alapozó festésére szolgál.

Kiszerelés: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 kg

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Polivinilbutirál alapú, fenolműgyantát, akrilgyantát tartalmazó egykomponensű, fizikai úton száradó alapozó. Passzíváló hatású pigment és foszforsav összetevői biztosítják jó műhelyalapozó Shop-Primer tulajdonságait. Futórozsdás felületek alapozó festésére is ajánljuk.

BTO szám: 243012 57 00

Választék:

DUNAPLASZT PRIMER fekete 300

DUNAPLASZT PRIMER krém 420

DUNAPLASZT PRIMER szürke 200

DUNAPLASZT PRIMER vörös 800

DUNAPLASZT PRIMER fehér 100

Alkalmazási terület: Fémfelületek (acél, alumínium, horganyzott acél, ötvözött acél, réz felületek) kombinált hatású alapozó festésére szolgál.

Elősegíti a következő rétegek tapadását a felületen, pigment tartalma következtében passziváló hatású korróziógátló alapozóként, foszforsav tartalma miatt Wash Primer-ként működik. 20 μm rétegvastagságban alkalmazva hegeszthető. Átfesthető Dunaplaszt Multifunkciós Kerítésfestékkel, Dunaplaszt Magasfényű Zománccal, Avikorral, Metallux-xal, Dunaplaszt Kalapácslakkal stb.

Egyesíti a korróziógátló alapozó és az átmeneti védelmet biztosító Shop-primer összes jó tulajdonságát. Fedő zománc réteg nélkül ideiglenes korrózióvédelmet biztosít (6 hónap fedett helyen).

Minőségi jellemzők:

Külső különböző színű homogén, laza üledékkel rendelkező szuszpenzió
Kifolyási idő 20 oC-on, (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 60 s
Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002) max. 20 µm
Nem illóanyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003) 125 oC-on, 1 óra min. 36%
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on
1. fokozat max. 20 perc
5. fokozat max. 1 óra
Átfesthetőség (MSZ 9640/24:1979) 20 oC-on
Alkid, PUR, Epoxi a felhordást követően 1 órán belül (20 ˚C)
Vinilkopolimer, klórkaucsuk, vízzel híg. a felhordást követően 3 órán belül (20 ˚C)
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 16 óra kondicionálás 23±2 oC-on 0 fokozat
Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) min. 7 mm
Ütésállóság (MSZ 9640/9:1980) 60 cm, (1000 g)
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 5-9 m2/l/réteg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 szerint tárolva a gyártástól számítva 24 hónap.

Csomagolás: 0,25, 0,75 és  2,5 literes ónozott dobozban és 25 kg-os ónozott acéllemez kannában.

Használat: Alkalmazás előtt az esetlegesen meglévő laza üledéket fel kell keverni. Hígítani Izofix hígítóval mártáshoz 15 sec-ra, ecseteléshez 25 sec-ra, szóráshoz pedig 20-22 sec-ra /mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve/ kell beállítani. A felületetet festés előtt olajmentesíteni kell. Festés előtt felületkezelő szerek pl.(foszfátozó, kromátozó szerek) használata nem ajánlott, tapadási problémák léphetnek fel. Javasolt rétegvastagság hegesztendő daraboknál 18-20 µm egyébként 20-25 µm. Ideiglenes védelmet fedett helyen tárolva 6 hónapig nyújt.

 

Hígítás: Ecseteléshez, mártáshoz és szóráshoz Izofix hígító alkalmas.

Tűzvédelmi előírás: Tűzveszélyességi fokozat I. Fokozottan tűz és robbanásveszélyes!

Veszélyes anyagtartalom: 20-30 % izopropil alkoholt, 10-15 % metil-etil-ketont, 10-13% izobutilalkoholt, 5-8% cinkfoszfátot tartalmaz.

VOC tartalom: 670 g/l

Figyelmeztető mondatok:

H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H315 – Bőrirritáló hatású.

H 318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

H 335 – Légúti irritációt okozhat.

H 336 – Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H 410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat.

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

 P 102 – Gyerekektől távol tartandó

P 210 – Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a  .

dohányzás

P 261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőztette helyiségben használható.

P 280 – Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használat kötelező.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.