MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Egykomponenses, szilikonkaucsuk alapú, lágyítókat, töltőanyagokat és katalizátorokat tartalmazó oldószermentes masszák. Az alkalmazott organofunkciós katalizátorok a légnedvesség hatására hidegen vulkanizálják, ill. térhálósítják a masszákat.

BTO 2430225000

Választék:

SZILOPLASZT K transzparens 100

SZILOPLASZT K fehér 100

SZILOPLASZT L transzparens

Alkalmazási terület: A legkülönbözőbb építőipari szerkezeti elemek és anyagok közötti fugák, hézagok, rések kitöltésére szolgálnak. Rugalmas, vízhatlan, hosszú élettartamú szigetelések kialakítására alkalmasak.

Előnyösen alkalmazhatók szakipari munkáknál, csatlakozási, ill. illesztési hézagok kitöltésére. Dilatációs fugák tömítésére elsősorban az L típusokat javasoljuk használni. Mindkét típus jól tapad üveg-, kerámia- csempe-, tűzizománc- és hasonló felületeken. Fémfelületeken, fafelületeken, továbbá műanyagok felületén és festett felületeken a tapadást célszerű gyakorlati próbával ellenőrizni és szükség esetén UREX ALAPOZÓ LAKK 005-tel előkezelést végezni. Betonfelületeken és hasonló jellegű, egyéb porózus felületeken minden esetben célszerű az UREX ALAPOZÓ LAKK 005-öt alkalmazni.

A gép-, műszer- és szerelőiparban is széles körben használhatók rugalmas kötések, tömítések készítésére. Barkácsoláshoz is hasznos segédanyag (pl. akváriumok illesztése, gépkocsi tömítések kijavítása).

Tixotróp tulajdonságú termékek, így a vertikálisan elhelyezkedő fugák kitöltésére is – a megfolyás veszélye nélkül – alkalmazhatók.

A SZILOPLASZT L semleges szilikon kaucsukalapú fugatömítő massza. Használatát akkor ajánljuk, ha az ecetsavval blokkolt Sziloplaszt K típusból felszabaduló ecet megtámadja a fugázandó felületet (márvány, mészkő, acél, réz, vakolat esetén).

A SZILPLASZT L –50 oC-ig is elasztoplasztikus marad, ill. a K típus eddig a hőmérsékleti határig megőrzi elasztikus tulajdonságát.

A SZILOPLASZT L 120 oC-os, a K 180 oC-os tartós hőigénybevételnek tehető ki, ez utóbbi típus azonban rövidebb ideig 250 oC-on is igénybe vehető anélkül, hogy előnyös tulajdonságai megváltoznának.

A térhálósodott, vulkanizálódott SZILOPLASZT masszák víz-, sav-, lúg- és ózonállóak. Benzin, klórozott szénhidrogének kismértékben duzzasztják.

Minőségi jellemzők:

Kiadósság: Az anyagszükséglet a fuga térfogatából és a sűrűségből számítható ki. Tájékoztatásul közöljük, hogy 1 kartus fugamassza kb. 3 m hosszú, 1 cm2 keresztmetszetű fuga tömítésére elegendő.Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírása szerint – hideg, száraz helyen, tökéletesen zárt, sértetlen csomagolásban – a K típus a gyártástól számított 24 hónapig, az L típus a gyártástól számított 12 hónapig.Csomagolás: 310 ml űrtartalmú kartusokban.

Külső transzparens, fehér, ill. színes homogén anyagok
Konzisztencia, (gyakorlati) 20 oC-on tixotróp tulajdonságú masszák, melyek függőleges felületeken sem folynak meg, alaktartóak, a kinyomott formában keményednek ki
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on, 3 óra min. 90-98% választéktól függően
Térhálósodás, (érzékszervi) 20oC-on, 40-70% relatív légnedvesség mellett
Bőrképződés max. 1 óra
Átkeményedés
L típusoknál, 2 mm keresztmetszetben max. 24 óra
K típusoknál, 4 mm keresztmetszetben max. 24 óra
Tapadás csiszolt, portalanított, UREX ALAPOZÓ LAKK 005-tel impregnált eternitfelületen vagy WASH PRIMER-rel előkezelt fémfelületen alkalmazva, a térhálósodott masszák a felületről maradéktalanul nem téphetők le, teljesen vagy részben összefüggő réteg marad vissza
Hőállóság
L típusok max. 120 oC
K típusok max. 180 oC
Hidegállóság mindkét típusnál – 50 oC
Oldószerállóság benzin, aromás és klórozott szénhidrogének duzzasztják
Keménység Shoreo (MSZ ISO 868:1991) 20-40 választéktól függően
Szakadási nyúlás (MSZ ISO 527/3:1995) 200-300% választéktól függően
Dilatálóképesség a hézagszélességre számítva
L típusoknál max. 20%
K típusoknál max. 8%

Alkalmazás: A fugákat vagy az egyéb illesztési helyeket a szennyeződésektől meg kell tisztítani. A fémfelületeket csiszolással és portalanítással kell előkészíteni, majd WASH PRIMER-rel előkezelni, a zsíros vagy olajos szennyeződések eltávolítására középbenzint kell alkalmazni, aromás vagy klórozott szénhidrogének e célra nem használhatók.

A dilatációs fugák, hézagok kitöltésére a SZILOPLASZT L típus használatát javasoljuk. Az ilyen fugákat úgy kell e típus alkalmazásánál méretezni, hogy azok maximális méretváltozása, a hézag szélességére számítva, ne haladja meg a 20%-ot. Általános célokra alkalmazható a SZILOPLASZT K típus.

A tömítés vastagságát (mélységét) a fugaszélességtől függően kell megválasztani: 1 cm széles fugát min. 1 cm vastagságban kell tömíteni, ennél szélesebb fugák tömítésekor a fuga szélességének és mélységének aránya 2:1 legyen. Amennyiben a fuga mélysége az említett arányból adódó méretnél nagyobb, úgy az előzőleg megtisztított résbe poliuretán habcsíkot vagy hasonló anyagot kell elhelyezni, olyan mélységig, hogy az a SZILOPLASZT tömítőanyagnak támasztékul szolgáljon.

Mindkét SZILOPLASZT választék használata esetén a porózus felületeket (beton, fa), továbbá a nem szilikát jellegű, tömör, sima műanyag felületeket is célszerű UREX ALAPOZÓ LAKK 005-tel, a tömítést megelőzően bevonni, a fugamassza jobb tapadásának biztosítása végett. Próbalakkozás végzése javasolt.

Az alapozott felületre, szobahőmérsékleten, kb. 24 órai száradást követően hordható fel a SZILOPLASZT. Magas szilikáttartalmú, nem porózus felületeken (üveg, kerámia, csempe, tűzzománc stb.) nem szükséges tapadásjavítót alkalmazni, ilyen felületeken – gondosan végzett zsírtalanítást követően – a SZILOPLASZT kiválóan tapad.

A SZILOPLASZT-ot a csomagolási egység megbontása után a kartus kinyomó-nyílásán keresztül kell az erre szolgáló szerszám, kinyomópisztoly segítségével, a szükséges mennyiségben a fugába juttatni.

A megbontott kartust lehetőleg egyszerre kell felhasználni, amennyiben ez nem lehetséges, a kinyomó-nyílást légmentesen le kell zárni. Így is megtörténhet, hogy a kinyomó-nyílást a térhálósodott SZILOPLASZT néhány mm vastagságban eltömi, mintegy „dugót” képezve. Ennek eltávolítása után a fugamassza ismét felhordhatóvá válik.

A munkaeszközöket használat után KATEPOX HÍGÍTÓ 203-mal kell megtisztítani.

Hígítás: Szükségtelen és nem megengedett.

Tűzvédelmi előírás: Mérsékelten tűzveszélyes.

Egészségre káros anyagtartalom: a SZILOPLASZT egészséget károsító hatása, még massza állapotban is nagyon csekély. Ennek ellenére kerülni kell, hogy a massza a nyálkahártyákra vagy szembe jusson, azaz feldolgozása során egyéni védőfelszerelések (gumikesztyű, védőálarc vagy –szemüveg) használatát elő kell írni. A térhálósodott SZILOPLASZT egészségre teljesen ártalmatlan.

A SZILOPLASZT K típusú masszák térhálósodása közben ecetsav hasad le, amely zárt helyiségben kellemetlen, szúrós szagú, ezért a munkatér szellőztetését biztosítani kell.

Figyelmeztető mondatok:-

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 – Gyerekektől távol tartandó

P 271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.