DUNAPLASZT Garázsfesték

Kiszerelés: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l
Adatlapok:

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Alkidgyanta alapú, töltő és adalékanyagokat tartalmazó festék.

Választék:
Fehér 100 – 0,25L
Sárga RAL 1023 – 0,25L
Piros RAL 3020 – 0,25L
Krém RAL 1001 – 0,75L / 2,5L / 5L
Zöld RAL 6010 – 0,75L / 2,5L / 5L
Szürke RAL 7001 – 0,75L / 2,5L / 5L
Szürke RAL 7035 -0,75L / 2,5L / 5L

Alkalmazási terület: Száraz kül- és beltéri beton-, valamint járófelületek, autógarázs, autóbeálló, terasz, pince, veranda tároló, raktár festésére. Kopásálló, esztétikus, könnyen takarítható.
Ellenáll tisztítószernek, olajnak kifröccsenő benzinnek és targoncázható.

Minőségi jellemzők:

Külső homogén eloszlású tixotróp szuszpenzió
Kifolyási idő 23 oC-on, (MSZ EN ISO 2431:2001) mérőpohár Φ 6 mm-rel mérve min. 55 s
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on 2 óra min. 70 %
Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993) max. 40 µm
Üledék (MSZ 9650/14:1988) nem tartalmaz felkeverhetetlen üledéket
Hígíthatóság (MSZ 9680/7:1988) max. 10 %  (lakkbenzinnel)
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), 20 oC
1. fokozat max. 3 óra
6. fokozat max. 24 óra
Bevonat külseje egyenletes matt
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Rugalmasság, hajlítással (MSZ 9640/5:1987) max. 5 mm
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 6-7 m2/l, sima felület esetén, egyenetlen betonfelület esetén ez a kiadósság lecsökken

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 3 évig.

Csomagolás: 0,25 l-es, 0,75 l-es és 2,5 l, 5l-es lakkozott fémdobozban, 25 l-es kannában.

Alkalmazás: A terméket használat előtt jól fel kell keverni. A felületnek nem töredező, nem porló, portól, piszoktól, olaj- és zsírszennyeződéstől, régi festékrétegtől mentesnek kell lennie! Új cementkötésű felületre minimum 28 napos kötési idő kivárása után, száraz felületen alkalmazható. A festést +5 °C és +30 °C között, száraz időben lehet végezni. A festési munkálatok megkezdése előtt próbafestés végzése javasolt.
Alapozó festés: első réteget 10%-os hígítással vigyük fel, a többi réteget nem kell hígítani. A festések között legalább 10 óra száradási időt biztosítsunk és a következő réteg felhordása előtt győződjünk meg az előző réteg megszáradásáról. Terhelhetőség: a felfestést követően 3 nap után vehető igénybe gépjárművel.

Felhasználási mód: 1. réteg ecsettel, 2. réteg ecsettel, hengerrel, szórással.

Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz és robbanásveszélyes!

Veszélyes anyag tartalom: lakkbenzin

Hígítás: Lakkbenzinnel. A festéshez használt eszközök tisztítása lakkbenzinnel történhet.

VOC tartalom: Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.
Figyelmeztető mondatok:
H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
EUH211 Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.
Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.
P 210 Hőtől/ szikrától/nyílt lángtól/…/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
P 280 Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS estén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P 501- A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/ országos előírásoknak megfelelően.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.