Dunaplaszt selyemfényű mesterzománc aqua alapozó és zománc fémre és fára

Kiszerelés: 0,75 l, 18 kg, 2,5 l
Adatlapok:

  MŰSZAKI ADATOK

  Felépítés: Vízzel hígítható, alkid-és és akrilgyanta kötőanyagú festék, amely korroziógátló adalékot, pigmentet, valamint töltő és színezőanyagot tartalmaz.
  Választék:
  Antracit Szürke RAL 7016
  Barna 500
  Barna 510
  Fehér 100
  Fekete 300
  Szürke RAL 7001
  Zöld RAL 6005
  Vörös 800
  Alkalmazási terület:
  Unitop bevonat, mely alapozó és átvonó egyben. Kültéri fa, acél, horganyzott, műanyag / kivéve PP, PE/, festésére alkalmas, korrózió gátló és UV-álló alapozó és zománc Nem tartalmaz ólom és krómtartalmú pigmenteket és egészségre káros oldószereket.

  Minőségi jellemzők:

  Külső Színes, átlátszatlan homogén eloszlású szuszpenzió
  Kifolyási idő 20 oC-on, (MSZ EN ISO 2431:2001) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 100 s
  pH 8,5 – 9,5
  Nem illó anyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003) 105 oC-on, 2 óra min. 50 %
  Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002) 30 µm
  Sűrűség (MSZ ISO 2811-1: 2001) 1,1-1,4 g/cm3
  Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on
  1. fokozat 1 óra
  5. fokozat 24 óra
  Átfesthetőség (MSZ 9640/24:1979), 20 oC-on 24 óra múlva
  Bevonat külseje egyenletes selyemfényű
  Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 20 oC 0
  Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) min. 7 mm
  Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 8-10 m2/ l / 50µ

  Alkalmazás:

  A Dunaplaszt selyemfényű mesterzománc aqua festéket használat előtt gondosan fel kell keverni. A festendő felületnek száraznak, tisztának, portól, olajtól, illetve egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A korábban már festett felületet csiszolás, portalanítás és a hibák kijavítása után festhetjük.
  Fa: Lenolajjal, Boróka fakonzerváló alapozóval vagy Lazurán Univerzális Faanyagvédőszerrel impregnált fára, vagy Dunaplaszt Vékonylazúrral lefestett felületekre közvetlenül 2 rétegben, fedőzománccal festett felületekre csiszolás után 1 rétegben ráfesthető.

  Acélszerkezet: Új fémtiszta vagy régi drótkefézett acélfelületekre 2 rétegben felhordva. A felület előkészítéséhez rozsdaoldó vagy rozsda átalakító alkalmazása tilos!
  Futórozsda esetén Dpl. Primer alkalmazása ajánlott. 1 rétegben 20°C 24 óra száradás után vihető fel a Dunaplaszt selyemfényű mesterzománc aqua. Fémtiszta felület esetén 1 réteg Univerzális Korróziógátló Alapozó Aqua ajánlott.

  Tárolási garanciális idő: az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 36 hónapig 5-25 oC között. Fagyveszélyes termék! 5°C alatt tárolni tilos!

  Csomagolás: 0,75 L, 2,5 L lakkozott fémdoboz, és 18 kg vödör

  Felhordás: ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással
  Hígítás: Ecsetelésnél nem szükséges, indokolt esetben max. 5%. Levegős szórásnál max. 10 % csapvízzel.
  A festéshez használt eszközök tisztítása festés befejezése után lehetőleg azonnal vízzel történhet, ellenkező esetben a megszáradt festék az alkalmazott eszközökről csak oldószeres tisztítással vagy mechanikusan távolítható el.

  A festendő felületnek legalább 10ºC-os kell lennie.
  Veszélyes anyag tartalom: 2-butoxietanol, 2-dimetilaminoetanol
  Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

  Nyilvántartási szám: VOC/003650
  EU limit value for this product(cat./subcat.): A/d 130 g/l (2010)
  This product contains max 120 g/l VOC
  EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/d 130 g/l (2010)
  Ez a termék legfeljebb 120 g/l VOC-t tartalmaz
  Figyelmeztető mondatok:
  H 319 – Súlyos szemirritációt okoz.
  Az óvintézkedésre utaló mondatok:
  P 102 – Gyerekektől távol tartandó
  P 264 – A használatot követően a/z/kezet és az érintett testrészt.
  P 280 – Szemvédő használata kötelező.
  P 280 – Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.
  P337+P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  EUH 211 – Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy ködöt nem szabad belélegezni.

  A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.