Dunaplaszt Kalapácslakk

Acél és öntöttvas felületek festésére alkalmas. Levegőn száradó, dekoratív festék, kültéren korróziógátló alapozóra, beltéren közvetlenül, alapozás nélkül felhordható.

Kiszerelés: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 22 kg

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Akril,- vinil,- uretánnal módosított alkydgyanta alapú festék. Fémhatású pigmentet és egyéb adalékanyagokat tartalmaz.

Választék:
Dunaplaszt Kalapácslakk arany
Dunaplaszt Kalapácslakk barna
Dunaplaszt Kalapácslakk bronz
Dunaplaszt Kalapácslakk réz
Dunaplaszt Kalapácslakk ezüst
Dunaplaszt Kalapácslakk fehér
Dunaplaszt Kalapácslakk piros
Dunaplaszt Kalapácslakk fekete
Dunaplaszt Kalapácslakk világoszöld
Dunaplaszt Kalapácslakk sötétzöld
Dunaplaszt Kalapácslakk világoskék
Dunaplaszt Kalapácslakk kék RAL 5017

Alkalmazási terület: Acél és öntöttvas felületek festésére alkalmas. Levegőn száradó, dekoratív festék, kültéren korróziógátló alapozóra, beltéren közvetlenül, alapozás nélkül felhordható.

Minőségi jellemzők:

Külső színes, homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő 20 oC-on, (MSZ EN ISO 2431:2001) mérőpohár Φ 6 mm-rel mérve min. 60 sec 
Nem illóanyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003) 105 oC-on, 2 óra min. 60%
Szemcsefinomság
(MSZ EN ISO 1524:2002)
max. 10 µm
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on 20-25 µm rétegvastagságban
1. fokozat max. 1 óra
Teljes átkeményedés ideje
(MSZ ISO 9117:1993)  20 oC-on
24 óra
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Rugalmasság, Erichsen (MSZ 9640/6:1987) min. 3 mm
Keménység ceruzasorozattal
(MSZ 9640/2:1989)
H
Átvonhatóság (MSZ 9650/24:1979) 20 oC-on min. 4 óra
Vízállóság (MSZ 9640/11:1983) felhordás után 8 nap elteltével tartósan vízálló
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 4-5 m2 / l (40-60µm rétegvastagságban)

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónapig.

Csomagolás: 0,25 l-es, 0,75 l-es, 2,5 l-es és 22 kg-os csomagolásban, ónozott acéllemez dobozban.

Alkalmazás:
Tisztítsuk meg a felületet a rozsdától és a szennyeződésektől.

Ajánlott rétegvastagság 45-70 µm egy rétegben, szórással vagy felhordás -tagolt felületek esetén ecseteléssel. Nagy, sík felületek esetén a felhordás Teddy hengerrel, hígítás nélkül végezhető egy vagy két rétegben. A második réteget 20 ºC-on, 4 óra száradás után alkalmazhatjuk. 24 óra múlva 20 ºC-on a felület igénybe vehető.

A kalapács-hatást létrehozó adalékanyag az egyéb típusú festékeket kráteressé teheti, ezért a festés során el kell kerülni az egyéb festékek szennyezésének lehetőségét, a használt eszközöket nagyon alaposan meg kell tisztítani!

Hígítás: nem szükséges, a munkaeszközök tisztítására használjunk METALLUX Átvonó Lakk Hígítót.

Veszélyes anyagtartalom: xilol < 5 %, metoxipropilacetát  <20 %, izobutilacetát 15-20%

VOC tartalom: 500 g/l

Figyelmeztető  mondatok:
           H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
EUH 66 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:
           P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.
           P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
           P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
           P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
           P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.
P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.