Dunaplaszt Magasfényű Mesterzománc Aqua

A DPL. Magasfényű zománc aqua levegőn száradó termékek különböző fa- és fémfelületek védelmére, dekoratív bevonására használhatók beltéren és kültéren egyaránt.

Kiszerelés: 0,25 l, 0,75 l
Adatlapok:

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Vízzel hígítható műgyanta alapú levegőn száradó termékek.

BTO szám: 2430110000

Választék: A színek kidolgozását RAL színekben és színminta alapján vállaljuk. 

Alkalmazási terület: A DPL. Magasfényű zománc aqua levegőn száradó termékek különböző fa- és fémfelületek védelmére, dekoratív bevonására használhatók beltéren és kültéren egyaránt.

Ipari festékként előnyösen használhatók nagyméretű járművek, eszközök, pl. mezőgazdasági gépek, tehergépkocsik, villamoskocsik, fémtömegcikkek stb. tartós védelmére.

Felhordható ecseteléssel, különböző szórási eljárásokkal, mártással stb. Vízzel való hígíthatóságuk nagymértékben csökkenti a káros munkahelyi és környezeti hatásokat, gyakorlatilag megszűnik a tűzveszély.

Nem tartalmaznak ólom- és kromáttartalmú pigmenteket.

A DPL. Magasfényű mesterzománc aqua termékek bár vízzel hígíthatók, száradás után vízálló és időjárásálló a bevonatuk.

Minőségi jellemzők:

– Külső:………………………………………………………………………………………..  színes, homogén eloszlású                                                                      szuszpenziók

– Kifolyási idő 20 oC-on, (MSZ EN 535:1994)

mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve, s, min………………….               …………100

– Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992),

105 oC-on, 2 óra, min. %, ………………………………………….               35-38

– Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993), µm, max……………………               10

– pH érték (MSZ ISO 787/9:1991) …………………………………………..               8,5-9,5

– Hígíthatóság (MSZ 9650/7:1988)…………………………………………..              semleges kémhatású csapvízzel ill.                                                                                                                              deszt. vízzel korlátlanul hígítható

– Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), 20 oC-on, óra, max.

1. fokozat…………………………………………………………….                2

5. fokozat…………………………………………………………….                24

– Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 40µ…….………………………………  8 m2/kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 szerint tárolva, gyártástól számított 3 évig. 

FAGYVESZÉLYES!

Csomagolás: 0,25l, 0,75 l dobozban.

Alkalmazás: Fémfelületeket oxidmentesítés, zsírtalanítás után jól tapadó korróziógátló alapozóval szükség esetén tapaszolással és közbenső réteg alkalmazásával kell előkészíteni a DPL. Magasfényű mesterzománc aqua felhordásához. 

Az alapozó/közbenső felhordását követő 24 órai (20 oC) száradás után lehet a DPL. Magasfényű mesterzománc aqua fedőzománcokat felhordani 1-2 rétegben, az egyes rétegek között 24 óra száradás közbeiktatásával.

Az utolsó réteg felhordását követő 24 óra száradás után a festett tárgyak igénybe vehetőek, végleges bevonati tulajdonságukat azonban csak kb. 10 nap után érik el.

Fából készült felületek esetén hasonlóképpen kell eljárni, de a felületeknek megfelelő felület-előkészítést kell alkalmazni, pl. Xylamonos impregnálás, lenolajkencés beeresztés, egyéb alapozó réteg felvitele stb.

A DPL. Magasfényű mesterzománc aqua termékeket vízzel lehet hígítani a felhordásnak megfelelő konzisztenciára. Ecseteléshez, hengeres felhordáshoz, airless szóráshoz általában nem szükséges a hígítás. Pneumatikus szóráshoz, mártáshoz max. 15 fok német keménységű csapvizet lehet használni. A hígítást folyamatos keverés mellett részletekben hozzáadott vízzel kell végezni. A vizes termék szórási viszkozitása (konzisztenciája, „sűrűsége”) általában magasabb, mint az oldószeres festékeké, kb. 80 sec. kifolyási időre való hígítást javasolunk mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve 20 oC-on.

A vízzel hígítható festékek érzékenyek olajos, zsíros szennyezésekre, de más, oldószeres festékek is szennyezően hatnak.

Ezért a munkaeszközöknek, préslevegőnek és általában a környezetnek zsíros, olajos szennyezéstől, oldószeres festékek egyidejű használatától mentesnek kell lennie. A vízzel való hígíthatóság az un. pH értéknek a minőségi jellemzőkben rögzített 7,5-9 közötti értéke esetében biztosított. Ha a pH érték 7,5 alá esik bármilyen ok miatt (pl. nyitott edényben való tárolás vagy magasabb hőmérsékleten való tárolás stb.) akkor a pH-t vízzel való hígítás előtt vizes ammónia oldattal (szalmiákszesz) a fenti értékek közé vissza kell állítani.

Hígítás: Ionmentes vagy desztillált vízzel, illetve max 15 oNK csapvízzel.

Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozat.

Veszélyes anyagtartalom: A DPL. Magasfényű mesterzománc aqua termék max. 6% szerves oldószert

A megszáradt festékbevonat egészségre teljesen ártalmatlan.

VOC tartalom: 130 g/l

Figyelmeztető mondatok:

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 – Gyerekektől távol tartandó

P 261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.