Dunaplaszt Palafesték

Új és régi palák festésére, valamint lábazat, vakolat betonfelület felcsapó víz és lefolyó víz elleni védelmére alkalmas. A palafesték gyorsan szárad, bevonata időjárásálló. 

Kiszerelés: 2 l, 4 l

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Vízzel hígítható akrilát alapú diszperziót, fényálló pigmenteket, töltőanyagot és adalékanyagot tartalmazó pala és betonfesték. 

Választék:

DUNAPLASZT PALAFESTÉK barna 500

DUNAPLASZT PALAFESTÉK fehér 100

DUNAPLASZT PALAFESTÉK okker 450

DUNAPLASZT PALAFESTÉK piros 830

DUNAPLASZT PALAFESTÉK szürke 200

DUNAPLASZT PALAFESTÉK vörös 800

DUNAPLASZT PALAFESTÉK zöld 600

Alkalmazási terület: Új és régi palák festésére, valamint lábazat, vakolat betonfelület felcsapó víz és lefolyó víz elleni védelmére alkalmas. A palafesték gyorsan szárad, bevonata időjárásálló. 

Ecseteléssel és szórással hordható fel.

Minőségi jellemzők:

Külső színes homogén szuszpenziók
pH érték 9-10
Kifolyási idő (MSZ EN ISO 2431:2001) 20 ºC-on, mérőpohár
Φ 4 mm-rel mérve
sűrű
Nem illóanyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003) 105 ºC-on 2 óra min. 55 %
Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002) max. 70 µm
Sűrűség (MSZ EN ISO 2811-1:2001) 1,2-1,4 g/cm3
Száradási idő: (MSZ ISO 1517:1993), 20 ºC-on
1. fokozat max. 1 óra
5. fokozat max. 24 óra
Bevonat külseje egyenletes matt
Átfesthetőség (MSZ 9650/24:1979) önmagával, 20 ºC-on 1 óra 20ºC
Vízállóság palán (MSZ 9640/11:1983) 72 órán át tartó vízbemerítés után a bevonat változatlan
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 11-12 m2/l/réteg
Fényállóság (MSZ 9640/19:1986) 300 óra a bevonat változatlan
Tisztíthatóság (MSZ 9640/45:1990) 5000 ciklus súrolásálló (Gardner készülékkel)

A bevonati tulajdonságok 60 µm rétegvastagságra vonatkoznak.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 36 hónapig. 

FAGYVESZÉLYES!

Csomagolás: 2, 4 literes polietilén vödörben.

Alkalmazás: Új palákra portalanítás – az esetleges olajszennyeződés eltávolítása – után hordható fel a Dunaplaszt Palafesték. A már tetőn lévő, napsugárzástól felmelegedett palákat közvetlenül az első felhordás előtt célszerű benedvesíteni.  

A régi festetlen palatetők felületét a laza, pergő részektől, algáktól, mechanikusan meg kell tisztítani, vizes mosással portalanítani, és a még nedves felületre célszerű az első festékréteget felhordani.

Vakolat és beton felületek esetében is a fentiek szerint kell a festendő felületet előkészíteni.

A megfelelő védőhatás elérése céljából három réteg Dunaplaszt Palafesték felhordását javasoljuk. Az első réteget 20% vízzel kell felhígítani és így felhordani (impregnálás). A második réteg az első réteg fogás-biztosra száradása után (hőmérséklettől függően 1-3 óra) hordható fel. A második rétegnél a festéket 5 % vízzel kell hígítani. A harmadik réteg szintén a második réteg tapadásmentesre száradása után hordható fel. A harmadik rétegnél 5-10%-os vizes hígítást javasolunk. A festékbevonatot az utolsó réteg felhordását követően 5 óra időtartamig (20ºC-on) esőtől védeni kell. A festendő felületnek legalább 10ºC-os kell lennie. 

A szerszámokat közvetlenül festés után vízzel kell megtisztítani, a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel, vagy pl. nitrohigítóval távolítható el.

Hígítás: vízzel.

Veszélyes anyagtartalom: veszélyes anyagot nem tartalmaz.

VOC tartalom: 7 g/l

Figyelmeztető mondatok:-

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 – Gyerekektől távol tartandó

P 261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.