Dunaplaszt PVC és gumifesték

Új és használt PVC padlók és egyéb PVC-ből készült tárgyak, valamint kemény és lágy mesterséges vagy természetes kaucsukból (GUMI ) festése (pl. külső műanyag redőny, PVC esőcsatorna, műanyag ablakkeret gumi profil stb.).

Kiszerelés: 0,75 l, 2,5 l, 8 l

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Különleges akril és poliuretán diszperziót, színező és kopás-állóságot növelő pigmenteket tartalmazó festék.

Választék: DUNAPLASZT PVC és GUMI FESTÉK minden RAL színben megrendelhető.

Alkalmazási terület: Új és használt PVC padlók és egyéb PVC-ből készült tárgyak, valamint kemény és lágy mesterséges vagy természetes kaucsukból (GUMI ) festése (pl. külső műanyag redőny, PVC esőcsatorna, műanyag ablakkeret gumi profil stb.).
Esztétikus, kopásálló, csúszásgátló bevonat. Ecseteléssel, szórással, hengerrel hordható fel egy vagy két rétegben.

Minőségi jellemzők:

Külső színes homogén szuszpenzió
pH érték 8-9
Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994) erősen tixotróp, nem mérhető
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 120 oC-on, 2 óra min. 54
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 1,05-1,20 g/cm3
Száradási idő 20 oC-on (MSZ ISO 1517:1993)
1. fokozat 0,5 óra
6. fokozat 24 óra
Átfesthetőség (MSZ 9650/24:1979) 20 oC-on 1 óra múlva
Bevonat külseje egyenletes selyemfényű
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) min. 4 mm
Tisztíthatóság (MSZ 9640/45:1990) megfelelő
Vízállóság (MSZ 9640/11:1983) 24 órán át tartó vízbemerítés után a bevonat változatlan
Mosószerállóság (MSZ 9640/13: 1988) 8 órán át  tartó mosószeroldatban merítés után a  bevonat változatlan
Fényállóság (MSZ 9640/19:1986) 100 óra a  bevonat változatlan
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 5-6 m2/kg/l -60µ

Hígítás: Hígítani nem szükséges, de vízzel lehet.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva,  a gyártástól számított 36 hónap.
Fagyveszélyes!

Csomagolás: 0,75 és 2,5 l-es lakkozott fémdobozban.

Alkalmazás: Tisztítsuk meg a PVC vagy GUMI felületét mosószeres vízzel. Ecsettel, hengerrel vigyük fel egy vagy két rétegben a Dunaplaszt PVC és GUMI festéket. A második réteget 20 ºC 2 órás száradás után alkalmazhatjuk. 24 óra múlva a felület igénybe vehető.

A festendőfelületnek legalább 10ºC-os kell lennie.

GÉPKOCSI ABRONCSOK FESTÉSÉRE NEM ALKALMAS!

Fagyveszélyes!

Veszélyes anyagtartalom: Veszélyes anyagot nem tartalmaz.

VOC tartalom: A termék legfeljebb 45 g/l VOC-t tartalmaz

Figyelmeztető mondatok: –

Az óvintézkedésre utaló mondatok:
           P 102 – Gyerekektől távol tartandó
P 261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
           P 271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
           P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.