Izofix medencefesték

Elsősorban kültéri beton, vakolat, műkő és egyéb építőipari felületek bevonására szolgál. Elhanyagolhatóan kismérvű vízfelvétele miatt előnyösen alkalmazható víz alatti betonfelületek (pl. víz- és úszómedencék) festésére.

Kiszerelés: 25 kg

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Műgyanta-kopolimer kötőanyagú, lágyítót, pigmenteket és oldószereket tartalmazó festék.

BTO 2430125000

Választék:

IZOFIX fehér 100

IZOFIX fehér special

IZOFIX szürke 200

IZOFIX fekete 300

IZOFIX zöld 600

IZOFIX kék 700

Csak nagy kiszerelésben, megrendelés alapján.

Alkalmazási terület: Elsősorban kültéri beton, vakolat, műkő és egyéb építőipari felületek bevonására szolgál. Elhanyagolhatóan kismérvű vízfelvétele miatt előnyösen alkalmazható víz alatti betonfelületek (pl. víz- és úszómedencék) festésére. Az IZOFIX festék kötőanyaga, kémiai felépítésénél fogva, elszappanosíthatatlan, ezért alkalmas lúgos kémhatású beton- és vakolatfelületek bevonására. Nedves felületen is jól tapad. Lúgállósága, olaj-, időjárás- és vízállósága kiváló. Különleges oldószer-összetétele lehetővé teszi felhordását alacsony hőmérsékleten (0 oC-on) is.

Étkezéshez használt tárgyak festésére nem ajánljuk.

Az ÁNTSZ az OTH 4252-3/2008 számú engedélyében az IZOFIX festék ivóvíz-ellátásban való alkalmazását engedélyezte.

Az OTH 4252-3/2008 Határozat alapján:

A forgalmazó köteles a felhasználót tájékoztatni az alábbiakról:

– A érintkező víz hőmérséklete 30 oC –ot nem haladhatja meg.

– Ivóvízellátás területén történő felhasználás esetén a termékkel bevont tározót, medencét minimum 1 X  24 óráig ivóvízzel fel kell tölteni, majd az áztatóvizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célokra felhasználni nem szabad.

– A tisztításra, illetve a fertőtlenítésre vonatkozó utasítást a gyártó, illetőleg a forgalmazó kezelés egyértelműen a vásárló tudomására hozni. Tisztításnál, illetve fertőtlenítésnél a gyártó utasításain túlmenően be kell tartani az MSZ EN 1508:2000 ( Vízellátás. A víztároló rendszerek és elemek követelményei) szabvány előírásait.

Minőségi jellemzők:

– Külső…………………………. fehér vagy színes, homogén eloszlású szuszpenziók

– Kifolyási idő 20 oC-on, (MSZ EN 535:1994)

mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve, s, min…………………………… tixotróp

– Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992),

105 oC-on, 2 óra, min. %,………………………………………… 58

– Sűrűség (MSZ 2811:1990 ) 20°C-on, kg/m3………………………………  1150-1260

– Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993), µm, max……………………50

– Terülés (MSZ 9650/18:1979) (gyakorlati) perc, max…………………… 10

– Száradási idő 20 oC-on, óra, max. (MSZ ISO 1517:1993)

1. fokozat…………………………………………………………… 1,5

6. fokozat…………………………………………………………… 24

– Bevonat külseje…………………………………………………………….. matt, egyenletes

– Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) fokozat…………………………….. 0

– Rugalmasság hajlítással (MSZ 9640/5:1987), mm., max. ……………..1

– Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) mm, …………………         7

– Vízállóság (MSZ 9640-11:1983)

14 napi bemerítés után……………………………………………. a bevonat változatlan

– Ásványolaj-állóság (MSZ 9640/44:1987),

5 napig tartó bemerítés után……………………………………… a bevonat változatlan

– Vegyszerállóság (MSZ 9640/14:1988), 20 oC-on

5 napig tartó bemerítés után, 10%-os kálilúgban……………… a bevonat változatlan

– Hidegállóság –7 oC-on, 24 órai igénybevétel során……………..  kiválás, csomósodás, koagulálás, nem észlelhető

– Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)………………………………………….. 5-10 m2/kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, gyártástól számított 60 hónapig.

Csomagolás: 25 kg-s ónozott acéllemez kannában

Alkalmazás: A friss betonfelületeket a betonfelület teljes megszilárdulása után célszerű lefesteni. A festés előtt az esetleges laza részeket mechanikai úton el kell távolítani, majd a felületet portalanítani kell. Megfelelő védőhatás elérése céljából 2 réteg IZOFIX festéket javasolunk alkalmazni. Az első réteg felhordásához alapos felkeverés után a festéket ecseteléssel javasoljuk felhordani. Az egyes rétegek felhordása között a környezet, ill. a felület hőmérsékletétől függően 1,5 – 6 óra száradási időt kell biztosítani.

Vakolat és műkőfelületek esetén az előzőekhez hasonló módon kell eljárni.

Fizikai úton száradó festék, ezért a naptejben lévő butilglikolt esetleg visszaoldhatja. Védelme oldószerálló színtelen lakkal megoldható.

Egyéb felületekre való alkalmazás esetén kérje szaktanácsunkat.

Hígítás: Izofix 513

A festéshez használt eszközök Izofix 513 hígítóval tisztíthatók.

Tűzvédelmi előírás: II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

VOC tartalom: a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz

Veszélyes anyagtartalom: kb. 18% metoxipropilacetátot, és 19% izobutilacetátot tartalmaz.

Figyelmeztető  mondatok:

H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.     

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.