Metallux AQUA 2K akrilzománc

Különböző fémfelületek esztétikus, tartós bevonására szolgálnak. Bevonatuk nagy UV állósággal, vegyszerállósággal és kitűnő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Szobahőmérsékleten és emelt hőmérsékleten (40-50 oC) is száríthatók.

Kiszerelés: 1 kg, 20 kg

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Kétkomponenses, kémiai úton térhálósodó, különböző színű fedőzománcok vagy lakk. A METALlux AQUA 2K Akrilzománc „A” komponense reaktív, vízzel hígítható akrilát műgyantát, „B” komponense pedig alifás vízzel emulgeálható poliizocianátot tartalmaz. 

BTO szám: 2530125000

Választék:

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” bordó 830

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” fehér 100

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” fekete 300

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” kék 700 (transzparens, színkeveréshez)

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” narancs 491

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” okker 450

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” piros 820

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” piros 821

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” sárga 400

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” vörös 800

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” zöld 600 (transzparens, színkeveréshez)

METALLUX AQUA 2K AKRILLAKK „A” 001

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „B” 001

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „B” 003

METALLUX AQUA 2K AKRILLAKK „A” 001 matt

A fenti színek fényes, selyem fényű, matt illetve finomstrutúr változatban is kapható. Ezen kívül tetszőleges színválasztékban a RAL színskála alapján, vagy hozott minta szerint gyárthatók. Az egyes színek tetszőleges arányban keverhetők.

Alkalmazási terület: Különböző fémfelületek esztétikus, tartós bevonására szolgálnak. Bevonatuk nagy UV állósággal, vegyszerállósággal és kitűnő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Szobahőmérsékleten és emelt hőmérsékleten (40-50 oC) is száríthatók. A Metallux 2 K akril lakk fényes és matt antigraffiti bevonatú. Amennyiben más felületre – úgy, mint természetes kőzet vagy műkő –, antigraffiti bevonataként alkalmazzuk, az „A” komponensbe keverjünk 2% „Tapadásjavító vizeshez” terméket .Az így adalékolt termék 72 órát megőrzi fokozott tapadó képességét bizonyos anyagokon. A Metallux Aqua színes zománc és lakk különösen jól tapad PVC-ből készült profilokra és tárgyakra is.

Nagy méretű tárgyak fényezés esetén a METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „B” 003 –al ajánljuk a

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A” keverését. Ha a páratartalom 50 % alatt van, illetve a hőmérséklet 25ºC felett van szintén METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „B” 003 –al célszerű alkalmazni a METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „A”.  

METALLUX AQUA 2K AKRILZOMÁNC „B” 003 használata esetén a keverési arány „A”: „B” 3:1

Minőségi jellemzők:

METALlux AQUA 2K Akrilzománc  „A” komponensek

Külső színes, homogén eloszlású szuszpenziók
Kifolyási idő 20 oC-on, (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 40 s
pH 8.2-8.5
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on, 2 óra min. 35-50%
Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993) max. 5 µm
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 1,01-1,3 g/cm3

METALLUX AQUA 2K  „B” 001 komponens

Külső enyhén sárgás színű, folyadék
Kifolyási idő 20 oC-on, (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 70 s
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on, 2 óra 70%
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 1,12 g/cm3

METALLUX AQUA 2K  „B” 003 komponens

Külső enyhén sárgás színű, folyadék
Kifolyási idő 20 oC-on, (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 15 s
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on, 2 óra 50 %
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 1,0 g/cm3

-Keverési arány lakk fényes……………… 3 tömegrész „A” komponens

                                                                        1 tömeg rész „B” komponens

-Keverési arány lakk matt………………… 5 tömegrész”A” kompones

1 tömegrész „B” komponens

– Keverési arány zománc…………………  5 tömegrész „A” komponens,

1 tömegrész „B” komponens.

– Keverési arány zománc…………………  3 tömegrész „A” komponens,

1 tömegrész „B”003 komponens

Gélesedési idő, 20 oC-on (MSZ 9650:1988) csomagolási egységre vonatkozóan a két komponens előírt arányban össze-keverve két órán belül nem gélesedhet.
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on
1. fokozat max. 1 óra
6. fokozat max. 24 óra
Átfesthetőség önmagával (MSZ 9650/24:1979) 20 oC-on 24 óra
60 oC 1 óra
Maximális rétegvastagság 35-40 µm
Teljes átkeményedés ideje (MSZ ISO 9117:1993) 20 oC-on 5 nap
Teljes átkeményedés ideje (MSZ ISO 9117:1993) 50-70 oC-on 1-1,5 óra
Bevonat külseje egyenletes, magasfényű
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Rugalmasság, Erichsen, (MSZ 9640/6:1987) min 5 mm
Ütésállóság (MSZ 9640/9:1980) min. 40 cm (1000g)
Fényesség fényes bv(MSZ 9640/24:1982) 60°-os mérőfejjel ≥ 90%
Fényesség matt bv (MSZ 9640/24:1982) 60º-os mérőfejjel ≤ 20%
Keménység Persoz ingával (MSZ 9640/4:1982) min. 50%
Vegyszerállóság, 20 oC-on, (MSZ 9640/28:1988) a teljesen átkeményedett bevonat tartósan vízálló, benzinálló, olajálló
Kiadósság: (MSZ 9650/22:1989) 7-8 m2/kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónapig. 

Csomagolás: Az „A” komponensek nettó 20 kg, a „B” komponens nettó 1 kg dobozban.

Alkalmazás: A festés előtt a fémfelületeket megfelelően elő kell készíteni. Vas- és acélfelületeket javasoljuk 1 réteg vízzel hígítható epoxigyanta alapú 2K korróziógátló festékkel ellátni. 

Dunaplaszt Késtapasszal a felületi egyenetlenségeket kitapaszolni, Dunaplaszt Töltőalapozó aqua- val egy rétegben leszórni.

Ennek teljes száradása után hordható fel a METALlux AQUA 2K akrilzománc.

Kerámia, kő és PVC esetén alapozás nélkül alkalmazzuk!

A METALlux AQUA 2K akrilzománc „A”+„B” keveréket a felhordás módjának megfelelő állapotúra (sűrűség, kifolyási idő, konzisztencia, viszkozitás) kell hígítani ionmentes vízzel (vezetőképesség: max. 20 µsiemens). Ügyelni kell a munkaeszközök és a szóráshoz alkalmazott préslevegő olajmentességére.

Az első réteg száradása után kell felszórni a második réteget. Az össz réteg nem haladhatja meg a 80 µm-t.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 80 µm-nél vastagabb, száradás nélkül, egy lépesben felszórt réteg buborékos vagy tűszúrásos lesz. Ez a jelenség akkor is bekövetkezhet, ha a környezeti légnedvesség lecsökken 30% alá.

A finonstruktúr„A” komponens adalékot tartalmaz, amely lazán üledéket képez. Felhasználás előtt alapos felkeverés szükséges.

Hígítás: Ionmentes vízzel, amelynek vezetőképessége ≤ 20 µSiemens. 

Tűzveszélyességi fokozat: Az „A” a IV., a „B” komponens a II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.  

A” komponens:                    2,1 % Oldószer nafta ( kőolaj), könnyű aromás

2,1% 1-butoxi-2-propanol

„B” komponens:                 70 % alifás poliizocianát

VOC tartalom: a termék legfeljebb 140 g/l VOC-t tartalmaz

 

Figyelmeztető  mondatok:

                „A” komponens 

            H412 Ártalmas a vízi élővilágra,hosszantartó károsodást okoz.

B” komponens 

            H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

            H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

            H335 Légúti irritációt okozhat.

            H332 Belélegezve ártalmas.

            H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat

            EUH204 Izocionátokat tartalmaz.

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

A” komponens és „B” komponens

     P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

     P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

     P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.                                                            

     P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható. 

     P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.

     P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni 

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.