Neolux 2K akrilzománc

Különböző fémfelületek esztétikus, tartós bevonására szolgálnak. Bevonatuk nagy UV állósággal, vegyszerállósággal és kitűnő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.

Kiszerelés: 0,33 kg, 1 kg

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Kétkomponenses, kémiai úton térhálósodó, különböző színű fedőzománcok. A Neolux 2K Akrilzománcok „A” komponense reaktív akrilát műgyantát, „B” komponense pedig alifás poliizocianátot tartalmaz.
Választék:

NEOLUX 2K AKRILZOMÁNC „A” bordó 830
NEOLUX 2K AKRILZOMÁNC „A” fehér 100
NEOLUX 2K AKRILZOMÁNC „A” fekete 300
NEOLUX 2K AKRILZOMÁNC „A” kék 700 (transzparens, színkeveréshez)
NEOLUX 2K AKRILZOMÁNC „A” narancs 491
NEOLUX 2K AKRILZOMÁNC „A” okker 450
NEOLUX 2K AKRILZOMÁNC „A” piros 821
NEOLUX 2K AKRILZOMÁNC „A” sárga 400
NEOLUX 2K AKRILZOMÁNC „A” vörös 800
NEOLUX 2K AKRILZOMÁNC „A” zöld 600 (transzparens, színkeveréshez)
NEOLUX 2K AKRILLAKK „A” 001

NEOLUX 2K AKRILZOMÁNC „B” 001

Ezen kívül tetszőleges színválasztékban a RAL színskála alapján, vagy hozott minta szerint gyárthatók. Az egyes színek tetszőleges arányban keverhetők.

Alkalmazási terület: Különböző fémfelületek esztétikus, tartós bevonására szolgálnak. Bevonatuk nagy UV állósággal, vegyszerállósággal és kitűnő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Szobahőmérsékleten és emelt hőmérsékleten (50-70 oC) is száríthatók.

Minőségi jellemzők:

a) Neolux 2K Akrilzománc „A” komponensek

Külső színes, homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő 23 oC-on (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 6 mm-rel mérve min. 60 s
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on, 2 óra min. 73%
Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993) max. 5 µm
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 1,01-1,3 g/cm3

b) Neolux 2K Akrilzománc „B” komponensek

Külső enyhén sárgás színű, átlátszó folyadék
Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 50 s

c) Két komponens elegye, bevonat jellemzői

Keverési arány 3 tömegrész „A” komponens, és
1 tömegrész „B” komponens.

Gélesedési idő 20 oC-on (MSZ 9650:1988) csomagolási egységre vonatkozóan a két komponens előírt arányban összekeverve két órán belül nem gélesedhet
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on
1. fokozat max. 1 óra
6. fokozat max. 24 óra
Átfesthetőség önmagával (MSZ 9650/24:1979) „nedves a nedvesen” eljárással
Teljes átkeményedés ideje (MSZ ISO 9117:1993) 20 oC-on 5 nap
Teljes átkeményedés ideje (MSZ ISO 9117:1993) 50-70 oC-on 1-1,5 óra
Bevonat külseje egyenletes, magasfényű
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Rugalmasság, Erichsen, (MSZ 9640/6:1987) min. 5 mm
Ütésállóság (MSZ 9640/9:1980) min. 40 cm (1000g)
Fényesség (MSZ 9640/24:1982) 60°-os mérőfejjel 93
Keménység Persoz ingával (MSZ 9640/4:1982) min. 50%
Vegyszerállóság 20 oC-on, (MSZ 9640/28:1988) a teljesen átkeményedett bevonat tartósan vízálló, benzinálló, olajálló
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 8-10 m2/l/50-60µ

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, mindkét komponensre a gyártástól számított 3 évig.

Csomagolás: Az „A” komponensek nettó 1 kg, a „B” komponens nettó 0,33 kg dobozban, műanyag gyűrűvel összekapcsolva.

Alkalmazás: A festés előtt a fémfelületeket megfelelően elő kell készíteni. Vas- és acélfelületeket javasoljuk 1 réteg EPOKORR korróziógátló festékkel ellátni.

TELÍTETLEN POLIÉSZTER Késtapasszal a felületi egyenetlenségeket kitapaszolni, Dunaplaszt 2K AKRIL Szórókittel egy rétegben leszórni. Ennek teljes száradása után 300-as vizes csiszolópapírral a felületet megcsiszolni, majd annak teljes kiszáradása után hordható fel a Neolux 2K akrilzománc.

A Neolux 2K akrilzománc „A”+„B” keveréket a felhordás módjának megfelelő állapotúra (sűrűség, kifolyási idő, konzisztencia, viszkozitás) kell hígítani. Ügyelni kell a munkaeszközök és a szóráshoz alkalmazott préslevegő víz- és olajmentességére.

Két vagy több réteg felhordása esetén a „nedves a nedvesen” eljárást kell alkalmazni. Az első réteg porszáradása után (kb. 20-30 perc) kell felszórni a második réteget.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Neolux 2K akrilzománc „B” különösen érzékeny vízre, nedvességre. A „B” komponens, és a folyékony még ki nem térhálósodott „A” és „B” komponensek keveréke vízzel, nedvességgel, széndioxid-gáz fejlődése közben buborékosodik, felhordásra alkalmatlanná válik, hibás bevonatot képez.

Hígítás: Metallux átvonó hígító 542-vel.

Veszélyes anyagtartalom: Az „A” komponens 13 % 1-metoxipropilacetátot,
18 % n-butol-acetátot
a „B” komponens 10% xilolt,
12,5% metoxi-propilacetátot,
75% alifás poliizocianátot,
0,5% > hexametilén-diizocianátot tartalmaz.

 VOC tartalom: 420 g/l

„A” komponens:
                H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
                H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
                H 366 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
                EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

„B” komponens:
H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
                H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
                H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
                H 315 Bőrirritáló hatású.
                H 332 Belélegezve ártalmas.
                H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
                EUH 204 Izocionátot tartalmaz.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

„A” és a „B” komponens:
                P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.
                P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
                P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
                P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
                P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.
                P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.