Renova Akrilkád Festék

Minden üvegszálas poliészterből készült tárgy, pl. akrilkádak, műanyag zuhanytálcák, zuhanykabinok, medencék kültéri és beltéri festésére alkalmas.

Kiszerelés: 0,1 kg, 0,5 kg, 2,5 kg

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: 

„A” komponens: Különleges UV fénystabilizált akrilát műgyantát és pigmenteket tartalmazó festék.

„B” komponens: alifás izocianát.

Választék:

RENOVA Akrilkád festék „A” fehér RAL 9016

RENOVA Akrilkád festék „A” kék 700

RENOVA Akrilkád festék „A” zöld 600

Az „A” komponens színei fényes, selyemfényű, matt, és csúszásgátolt változatban kaphatók

RENOVA Akrilkád festék térhálósító „B”

Alkalmazási terület: Minden üvegszálas poliészterből készült tárgy, pl. akrilkádak, műanyag zuhanytálcák, zuhanykabinok, medencék kültéri és beltéri festésére alkalmas.

HYPO és egyéb oxidálószer (pl. Clorox, peroxid stb.) megtámadja a bevonatot, ezért ne alkalmazzuk!

ÉTEL ÉS HAJSZÍNEZÉKEK ELSZÍNEZHETIK!

Nagy UV-fény állóságú, kemény, kopásálló, színtartó bevonat.

Minőségi jellemzők:

a) RENOVA Akrilkád „A” komponens

Külső színes homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN ISO 2431:2001) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 180s
Nem illóanyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003) 105 oC-on 3 óra min. 65
Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002) max. 15 µm
Sűrűség (MSZ EN ISO 2811-1:2001) 1,3 g/cm3

b) RENOVA Akrilkád „B” komponens

Külső színtelen, átlátszó folyadék
Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN ISO 2431:2001) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 50 s
Nem illóanyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003) 105 oC-on, 3 óra min. 65%

c) A két komponens elegye, bevonati jellemzők

Gélesedési idő, 20 oC-on, (MSZ 9650/4:1988) csomagolási egységre vonatkozóan a két komponens előírt arányban összekeverve 2 órán belül nem gélesedhet
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on
1. fokozat max. 1 óra
6. fokozat max. 24 óra
Teljes átkeményedés (MSZ ISO 9117:1993) 20 oC-on 5 nap
50-70 oC-on 0,5-1 óra
Bevonat külseje Egyenletes, magasfényű, selyemfényű, vagy matt
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) min. 5 mm
Ütésállóság (MSZ 9640/9:1980) cm, (1000 g) min. 40 mm
Keménység (MSZ 9640/4:1982) Persoz ingával min. 50%
Vegyszerállóság 20 oC-on a teljesen átkeményedett bevonat tartósan vízálló, benzinálló, olajálló
Fényállóság (MSZ 9640/19:1986) 300 óra a bevonat változatlan
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 4-5 m2/kg /100µ

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, mind a két komponensre a gyártástól számított 3 évig.

Csomagolás: fémdobozban

RENOVA Akrilkád festék „A”………………………………………….. 0,5 kg

RENOVA Akrilkád festék „B”………………………………………….. 0,1 kg

RENOVA Akrilkád festék „A”………………………………………….. 2,5 kg

RENOVA Akrilkád festék „B”…………………………………………… 0,5 kg

Alkalmazás: Mechanikusan megtisztítjuk és zsírtalanítjuk a felületet. Régi, napfény hatására elsavasodott poliészter tárgyak esetén kb. 2-3%-os ammóniumhidroxid oldattal kell a felületet lemosni a savasság megszüntetésére, és 2-3 napot kell biztosítani a teljes száradásra.

Nedves felületre ne fessük! (mosás után min.24 óra.)

A nem teljesen megszáradt felületen a zománc buborékosodik, felhólyagosodik.A megfelelő védelemhez két réteg felhordása szükséges. Ecsettel vagy szórással felviszünk 2 réteget. Ecsetelés esetén a második réteget 24 óra múlva 20 ˚C-on, szórás esetén 30 perc 20 ˚C-on (nedves a nedvesen eljárás) alkalmazzuk. Hígítás ecseteléshez nem szükséges, szórásnál METALLUX ÁTVONÓLAKK HÍGÍTÓ-val lehetséges. Az eszközöket nitrohígítóval is el lehet mosni.

Veszélyes anyagtartalom: „A” komponens kb. 10% metoxi-propilacetátot, 8% xilol

„B” komponens 5% xilolt, 56% metoxi-propilacetátot, 38% alifás poliizocianátot , 0,25 %> hexametilén-diizocionátot tartalmaz.

VOC tartalom: a termék legfeljebb 490 g/l VOC-t tartalmaz

Figyelmeztető mondatok:

„A” komponens:

H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H 332 Belélegezve ártalmas.

H 315 Bőrirritáló hatású

„B” komponens:

H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H 332 Belélegezve ártalmas.

EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

EUH 204 Izocionátokat tartalmaz.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

„A” és a „B” komponens:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.