Renova Kádfelújító zománc

Esztétikailag nem megfelelő, sérült tűzzománc bevonatú fürdőkádak, zuhanytálcák, mosogatók és falikutak hidegen elvégezhető felújító festésére alkalmas. 

Kiszerelés: 0,12 kg, 0,25 l, 0,5 kg, 0,5 l

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Kétkomponenses, oldószerszegény, epoximűgyanta-amin kötőanyag alapú, titándioxidot és adalékanyagokat tartalmazó zománcfesték.

Választék:

Renova kádfelújító zománc „A” fehér 100
Renova kádfelújító zománC „A” szaniter bahama
Renova kádfelújító zománc „A” szaniter kék
Renova kádfelújító zománc „A” szaniter zöld

Renova kádfelújító „B” 001 térhálósító

+ 9 féle színezőpaszta, melyek segítségével bármilyen szín kikeverhető:

Renova kádfelújító SZP. bahama
Renova kádfelújító SZP. fekete 300
Renova kádfelújító SZP. sárga 400
Renova kádfelújító SZP. okker 450
Renova kádfelújító SZP. narancs 480
Renova kádfelújító SZP. zöld 600
Renova kádfelújító SZP. kék 700
Renova kádfelújító SZP. vörös 800
Renova kádfelújító SZP. piros 821

Alkalmazási terület: Esztétikailag nem megfelelő, sérült tűzizománc bevonatú fürdőkádak, zuhanytálcák, mosogatók és falikutak hidegen elvégezhető felújító festésére alkalmas. 

Fényes, kemény, víz- és vegyszerálló bevonatot képez.

Figyelem! Hajfestékekhez felhasznált színezékek elszínezhetik a bevonatot!

Az ÁNTSZ az OTH 4252-3/2008 sz. engedélyben a termék ivóvíz-ellátásban való alkalmazását max. 45ºC -ig engedélyezte.

Minőségi jellemzők:

a) RENOVA „A” komponens

Külső fehér vagy színes, homogén szuszpenziók
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 120 oC-on, 1 óra min. 94 %
Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve min. 100 s
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 20 oC-on 1,6 g/cm3

b) RENOVA „B” komponens

Külső áttetsző mézszínű folyadék
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 20 oC-on 1,02-1,03 g/cm3

c) Két komponens elegyének és a képződő bevonatnak a jellemzői

Feldolgozhatósági idő, 25 oC-on (MSZ 9650/4:1988) csomagolási egységre vonatkozóan A két komponens előírt arányban összekevert elegye az összekeverést követően 30 percen belül feldolgozható.
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on
1. fokozat max. 2 óra
5. fokozat max. 24 óra
Átfesthetőség önmagával,(MSZ 9650/24:1979) min. 24 óra
Teljes átkeményedés ideje (MSZ ISO 9117:1993) kb. 7 nap
Bevonat külseje egyenletes, magasfényű, szemcsementes
Keménység ceruzával (MSZ 9640/2:1989) 7 nap száradás után min. 2H
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Vegyszerállóság 80 oC-on, 7 nap száradás után, 60-70 µm rétegvastagságban
5%-os nátriumhidroxid oldat tartósan ellenáll
5%-os Ultra mosópor oldat tartósan ellenáll
5%-os Tomi Sztár oldat tartósan ellenáll
5%-os Melinda hajsampon oldat tartósan ellenáll
5%-os ecetsav oldat tartósan ellenáll
3%-os hipoklorit oldat tartósan ellenáll
Vízállóság (MSZ 9640/11:1983) tartósan vízálló
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 3-4 m2/kg (1 db 1,7 m hosszúságú kád anyag-szükséglete 0,5-0,6 kg, 60-70 µm rétegvastagságban.)

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, mind az „A” komponens, mind a „B” komponens a gyártástól számított 3 évig.

 Az „A” komponens fagyveszélyes, nem tárolható + 5Cº alatti hőmérsékleten.

Csomagolás: Az „A” komponens 0,5 literes litografált dobozban, nettó 0,5 kg, a „B” komponens 0,25 literes litografált dobozban, nettó 0,12 kg.

Alkalmazás: Az eredeti tűzizománcozott felület felújításánál, ha a bevonat ép és csak új fényt, új színt kívánnak biztosítani, elegendő a teljes felületet megcsiszolni, portalanítani, zsírtalanítani. 

Ha a régi bevonat sérült, lepattogzott, a felületet fémig le kell csiszolni, portalanítás, zsírtalanítás után a zománchiányból adódó mélyedéseket késtapasszal (pl. NEOPLASZT) javasoljuk kitölteni. A kikeményedett késtapasz csiszolása, portalanítása, zsírtalanítása után kell a RENOVA kádfelújító zománc-ot felhordani.

A két komponenst csak közvetlenül a felhasználás előtt, az összes előkészítő munka elvégzése után kell összekeverni az előírt 4,5:1 tömegarányban. Fontos a két komponens igen alapos összekeverése (legalább 3 percig intenzíven kell keverni), mert ez nagymértékben befolyásolja a kapott bevonat minőségét, tartósságát!

Egyszerre csak olyan mennyiséget ajánlatos összekeverni, amelyet a feldolgozhatósági időn belül (30 perc 25 oC-on) biztonsággal fel lehet hordani. Ez idő elteltével ugyanis a komponensek között végbemenő kémiai reakció következtében az elegy gélesedni kezd, végül megszilárdul. A komponensek között lejátszódó kémiai reakció sebessége a hőmérséklettől is függ. Legelőnyösebb, ha a komponensek és a munkatér hőmérséklete 20-25 oC között van.

A jól összekevert elegyet ecseteléssel, hígítás nélkül, vagy szórással – EPAMIN hígító 214 alkalmazásával – javasoljuk felhordani.

Ecseteléssel egy réteg, szórással 2 réteg kialakítását javasoljuk. A RENOVA kádfelújító zománcfestékkel bevont felületeket az utolsó festékréteg felvitelétől számított 48 óra elteltével lehet igénybe venni. A kádat fel kell tölteni kb. 45 ºC-os vízzel, 24 óráig kell áztatni, és az áztatóvizet a csatornába kell engedni, csak ezután szabad használni.

A szerszámokat használat után EPAMIN hígító 214-gyel kell megtisztítani.

Hígítás: Nem szükséges, de lehetséges EPAMIN hígító 214-gyel.

 Bár a RENOVA kádfelújító zománc minimális mennyiségű oldószert tartalmaz, felhordásánál, a munkaeszközök tisztításánál alkalmazott hígító-oldószerek (EPAMIN hígító 214) a kis légterű, rosszul szellőztethető (pl. lakótelepi) fürdőszobákban robbanásveszélyes elegy kialakulását okozhatják.

Ezért fokozottan figyelemmel kell lenni az alábbiakra: Nyílt lángot használni, szikrát okozó tevékenységet (villanykapcsoló működtetése) végezni a felhordás idején és az azt követő alapos szellőztetésig (kb. 6 óra) tilos! 

Veszélyes anyagtartalom:

– „A” komponens: epoxi gyanta M<=700 > 25 %,  1-metoxi-2-propilacetát 3 %
– „B” komponens: benzilalkohol > 40%, izoforon diamin < 30%

VOC tartalom: 288 g/l

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

Figyelmeztető  mondatok:

„A” komponens:

H 315 Bőrirritáló hatású.
H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
H 411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.
EUH 205  Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

„B” komponens:

H 302 Lenyelve ártalmas.
H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H 412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

„A” és a „B” komponens:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.
P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.
P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

 A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.