Szuprén L levegőn száradó, vízzel higítható termékcsalád

Unitop bevonat, mely alapozó és átvonó egyben. Mártással, szórással és ecseteléssel hordható fel. Nem tartalmaz ólom és krómtartalmú pigmenteket és egészségre káros oldószereket.

Kiszerelés: 120 l

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Vízzel hígítható, vízoldható alkid-akril diszperzió kötőanyagú festék, mely többféle korróziógátló adalékot, pigmentet, valamint töltő és színezőanyagot tartalmaz.

Választék:                                                               

SZUPRÉN L MÁRTÓ selyemfényű RAL színválaszték alapján

Alkalmazási terület: Unitop bevonat, mely alapozó és átvonó egyben. Mártással, szórással és ecseteléssel hordható fel. Nem tartalmaz ólom és krómtartalmú pigmenteket és egészségre káros oldószereket.

Minőségi jellemzők:

– Külső:………………………………………………  színes homogén eloszlású szuszpenziók

– Kifolyási idő (MSZ EN ISO 2431:2001), 20 oC-on, mérőpohár 4-el, s, min……… 40

– Nem illó anyag (MSZ EN ISO 3251:2003), 105 oC-on, 2 óra,súly%, min……….42

– Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002), µm, max………………………………..  30

– pH érték………………………………………………………………………………………………. 8 – 9,0

– Hígíthatóság……………………………………………………………………………………….. csapvízzel

– Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), perc

         20 oC-on porszáraz………………………………………………….……………………… 40-50

        teljes átkeményedés nap………………………………………………………7

– Kiadósság (MSZ 9650/22:1989).(40µ száraz rétegben……………………………..10 m2/kg

Tárolási garanciális idő: az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónapig.

Csomagolás: 120 literes műanyaghordóban.

Alkalmazás:

Felület előkészítés: Oxidmentesítés, zsírtalanítás után mártható.

Fürdő előkészítése: A mártási viszkozitás 35-40 sec., mérőpohár 4-el mérve. A vizet folyamatos keverés mellett adagoljuk a fürdőhöz. 

A homogénre keverés befejeztével a fürdő keverését állítsuk le, tekintettel arra, hogy a hígított festékülepedésre csak nagyon kis mértékben hajlamos, és a folyamatos keverés habképződéssel járhat.

Mártsuk bele a darabot a fürdőbe, hagyjuk 5 percig lecsepegni a felesleges festékmennyiséget.

Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom: max. 3% szerves oldószert, butil-glikolt tartalmaz. 

VOC tartalom: max. 31 g/l

Figyelmeztető  mondatok:

                –

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS estén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.