Szuprén L mártó gráf

Unitop bevonat, mely alapozó és átvonó egyben. Mártással, szórással és ecseteléssel hordható fel. Nem tartalmaz ólom és krómtartalmú pigmenteket és egészségre káros oldószereket.

Kiszerelés: 120 l

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Vízzel hígítható, diszperziós kötőanyagú festék, mely többféle korróziógátló adalékot, pigmentet, valamint töltő és színezőanyagot tartalmaz.

BTO 2430110000

Választék:                                                               

SZUPRÉN L MÁRTÓ vörös 800

SZUPRÉN L MÁRTÓ szürke 200

 

Alkalmazási terület: Unitop bevonat, mely alapozó és átvonó egyben. Mártással, szórással és ecseteléssel hordható fel. Nem tartalmaz ólom és krómtartalmú pigmenteket és egészségre káros oldószereket.

Minőségi jellemzők:

– Külső:………………………………………………………  színes homogén eloszlású szuszpenziók

– Kifolyási idő (MSZ EN ISO 2431:2001), 20 oC-on, mérőpohár 4-el, s, min…………….100

– Nem illó anyag (MSZ EN ISO 3251:2003), 105 oC-on, 2 óra,súly%, min………………..50

– Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002), µm, max…………………………… ,………..  30

– pH érték…………………………………………………………………………………………………… 8 – 8,5

– Hígíthatóság………………………………………………………………………………………….csapvízzel

– Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), 30% vízzel hígítva, perc

 – 20 oC-on fogásbiztos………………………………………………….………………………

– Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)……………………………………………………………10-12 m2/kg

Tárolási garanciális idő: az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 12 hónapig.

Csomagolás: 120 literes műanyaghordóban.

Felület előkészítés: Oxidmentesítés, zsírtalanítás után mártható.

Fürdő előkészítése: A mártási viszkozitás 21-23 sec., szórási viszkozitás 40-60 sec., ecsetelési viszkozitás 60-80 sec., mérőpohár 4-el mérve. A vizet folyamatos keverés mellett adagoljuk a fürdőhöz. 

A homogénre keverés befejeztével a fürdő keverését állítsuk le, tekintettel arra, hogy a hígított festékülepedésre csak nagyon kis mértékben hajlamos, és a folyamatos keverés habképződéssel járhat.

Mártsuk bele a darabot a fürdőbe, hagyjuk 5 percig lecsepegni a felesleges festékmennyiséget, szárítsuk forszírozottan (120 oC) a darabot 10 percig.

A 20 oC-ra lehűtött darabot csomagolhatjuk.

Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom: kb. 5% szerves oldószert tartalmaz. 

VOC tartalom: 38 g/l

Figyelmeztető  mondatok:

                –

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS estén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaklencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.