Tix-Kor korróziógátló alapozó

Kül- és beltéri acélszerkezetek korróziógátló, alapozó festésére alkalmas. Bevonata gyorsan szárad. Kedvező tixotróp tulajdonsága miatt jól szórható és ecsetelhető megfolyás nélkül vastagabb rétegben is.

Kiszerelés: 0,25 l, 1 l, 2,5 l, 25 l

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Alkidgyanta alapú, korróziógátló pigmentet, töltő és adalékanyagokat tartalmazó korróziógátló alapozó.

BTO 2430122510

Választék:

TIX-KOR Korróziógátló alapozó fehér

TIX-KOR Korróziógátló alapozó szürke

TIX-KOR Korróziógátló alapozó vörös

TIX-KOR Korróziógátló alapozó fekete

Alkalmazási terület: Kül- és beltéri acélszerkezetek korróziógátló, alapozó festésére alkalmas.

Bevonata gyorsan szárad. Kedvező tixotróp tulajdonsága miatt jól szórható és ecsetelhető megfolyás nélkül vastagabb rétegben is.

Minőségi jellemzők:

Külső homogén eloszlású tixotróp szuszpenzió
Kifolyási idő 23 oC-on, (MSZ EN ISO 2431:2001) mérőpohár Φ 6 mm-rel mérve min. 55 s
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on 2 óra min. 70 %
Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993) max. 40 µm
Üledék (MSZ 9650/14:1988) nem tartalmaz felkeverhetetlen üledéket
Hígíthatóság (MSZ 9680/7:1988) max. 10 %  (lakkbenzinnel)
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), 20 oC
1. fokozat max. 3 óra
6. fokozat max. 24 óra
Bevonat külseje egyenletes matt
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Rugalmasság, hajlítással (MSZ 9640/5:1987) max. 5 mm
Sósvízállóság (MSZ 9640/14:1988) 3%-os NaCl oldatban min. 72 óra
Korrózióvédő képesség sósköd kamrában (MSZ 9640/40:1983) min. 168 óra
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 10-11 m2/l/réteg

(A bevonati jellemzők vizsgálata 30µm +/- 3µm rétegvastagságban történt.)

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 3 évig. 

Csomagolás: 0,25 l-es, 1 l-es és 2,5 l-es lakkozott fémdobozban,  25 l-es kannában. 

Alkalmazás: A festés megkezdése előtt a felületet rozsdátlanítani, zsírtalanítani és portalanítani kell. A festék felületén keletkezett esetleges bőrréteget el kell távolítani, majd gondosan fel kell keverni.

A Tix-Kor Korroziógátló alapozó szórópisztollyal, ecsettel, hengerrel egyaránt felvihető. A legtöbb alkalmazás esetén egy rétegben (rétegvastagság 30-40 µm) elegendő felhordani. Kültéri alkalmazás esetén 50-60 µm összrétegvastagságban, két réteg felhordását javasoljuk. Önmagával, kevés agresszív oldószert tartalmazó festékkel (pl. Dunalux L, Trinát, Tekla, Kalorfix, Dunaplaszt kerítésfesték) 3 óra elteltével festhető át.

A festéshez használt eszközök lakkbenzinnel tisztíthatók.

A festék teljes keresztmetszeti átkeményedése 2-3 hét alatt történik meg.

Felhordás airless pisztollyal:

Levegő nyomás:  15 MPa

Fúvóka méret: 0,33-0,46 mm  ( 0,013-0,018”)

Porlasztási szög : 40-80º

Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz és robbanásveszélyes!

Veszélyes anyag tartalom: 10-25 % lakkbenzin

12 % cinkfoszfát

Hígítás: Hígítani nem szükséges

VOC tartalom: Ez a termék legfeljebb 300 g/l VOC-t tartalmaz.

Figyelmeztető mondatok:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

            H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. 

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P 102 – Gyerekektől távol tartandó

P 210 – Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 – Kizárólag szabadban vagy jól szellőztette helyiségben használható.

P 280 – Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használat kötelező.

           P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.