Univerzális korróziógátló alapozó aqua

Az Univerzális Korróziógátló Alapozó Aqua levegőn száradó termék. Fémfelületek korrózióvédelmére használható alapozó, valamint fafelületek festésére alkalmas termék.

Kiszerelés: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 8 l
Adatlapok:

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Kötőanyaga: vízzel hígítható, alkidgyanta és akrilátdiszperzió kombinációja, mely többféle korróziógátló adalékot tartalmaz.

Választék:

Fehér

Alkalmazási terület: Az Univerzális Korróziógátló Alapozó Aqua levegőn száradó termék. Fémfelületek korrózióvédelmére használható alapozó, valamint fafelületek festésére alkalmas termék.

A festéket jól fel kell keverni.

Fa: Natúr fa esetén Lazurán Univerzális Faanyagvédőszerrel impregnáljuk. Már festett fafelület esetén csiszolás és alaposan portalanítás után 1 rétegben vigyük fel az alapozót, majd a fedőzománcot.

Új fémtiszta vagy régi drótkefézett acélfelületekre 1 rétegben hordjuk fel az alapozót, majd a fedőzománcot.

A felület előkészítéséhez rozsdaoldó vagy rozsda átalakító alkalmazása tilos!

Minőségi jellemzők:

Külső fehér
pH érték 9
Kifolyási idő Ø4 20 oC-on (MSZ EN 535:1994) 50
Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 120 oC-on, 2 óra min. 55
Sűrűség (MSZ ISO 2811: 1990) 1,2-1,3 g/cm3
Száradási idő 20 oC-on (MSZ ISO 1517:1993)
1. fokozat 30 óra
6. fokozat 24 óra
Átfesthetőség (MSZ 9650/24:1979) 2 óra vagy 24 óra múlva
Bevonat külseje egyenletes selyemfényű
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 0 fokozat
Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) min. 4 mm
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989) 8 m²/kg/ 40µm

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, gyártástól számított 36hónapig. 

FAGYVESZÉLYES!

Csomagolás: 0,25 l,0,75 és 2,5 l-es lakkozott fémdobozban, 8 literes műanyag vödörben.

Felhasználási mód: ecsetelés, henger, szórás.

Átfesthetőség: felhordást követően 2 óra után vagy 24 óra múlva 20 ºC-on./ pl. Dunaplaszt Kerítés aqua, DPL. Magasfényű zománc aqua, Alvikorr, Dpl. Multifunkciós Kerítésfesték 

 /FAGYVESZÉLYES!

Tűzvédelmi előírás: IV. tűzveszélyességi fokozat.

Veszélyes anyagtartalom: „A tárolási stabilitás biztosítására a termék 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on és 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz”

VOC tartalom: 56 g/l

H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Hideg vízzel/nedves kötéssel kell hűsíteni.

P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P 333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P 501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/ országos előírásoknak megfelelően.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.